Webinář: Zásadní změny v personální a mzdové oblasti od roku 2021 – jednodenní aplikační webinář

Výklad webináře se bude soustředit na současnou právní úpravu, ale také i na důležité změny v Zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021.

Ze školení bude pořizován záznam!

Oblíbený a vyhledávaný lektor Zdeněk Křížek, který tento webinář povede, je zkušeným odborníkem s dlouholetou praxí v soukromé i ve státní sféře.

Tento webinář je určen pro personalisty, mzdové účetní a osoby, které se zabývají touto problematikou.

Obsah je zaměřen nejen na legislativní stránku, ale především na praktickou aplikaci s celou řadou názorných příkladů, vzorů a doporučených postupů.

Klienti Daní a Mezd pro lidi svou 10% slevu nejrychleji uplatní na tel. čísle: +420 212 247 811 u NOTIA operátorek.

Online přenos webináře můžete sledovat na tomto místě v den jeho konání. Pro zobrazení webináře nebo jeho videozáznamu musíte být přihlášený.

Nemáte přihlašovací údaje? klikněte prosím na následující odkaz: REGISTRACE

V případě že jste zapomněli svoje heslo, klikněte prosím na následujíci odkaz: ZAPOMENUTÉ HESLO

Program

OBSAH WEBINÁŘE:

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJATÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19ošetřovné, karanténa, kompenzační bonus OSVČ, s.r.o., dohody, Program ANTIVIRUS – A plus, B. Uplatňování nároku, čerpání, výše kompenzačního bonusu, ošetřovného, délka čerpání.

OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA V ROCE 2021povinnosti zaměstnavatele: Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele.  

ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ V ROCE 2021povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance: Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací). Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky v době koronavirové, mimořádné opatření vlády - usnesení vlády od 19. října 2020 dosud.   

ZÁKONÍK PRÁCE 2020 a 2021: Zásadní změny v Zákoníku práce od 30.7. – změny v pracovní době – nový pojem vícesměnné provozy, pružná pracovní doba, práce z domova v době korona viru, nový obsah zápočtového listu, vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb, důležité novinky v oblasti doručování písemností – doporučení vzory, vnitřní předpis k doručování písemností, nově výpočet průměrného výdělku do zaručené mzdy.  Novinky v Zákoníku práce od 1.1.2021 – Zásadní změny v dovolené od roku 2021 - porovnání výpočtu dovolené v roce 2020 a 2021. Její určení na hodiny, čerpání dovolené, krácení dovolené, náhradní doby a dovolená, dodatková dovolená, výměra dovolené.  Názorné ukázky příkladů na výpočet dovolené. Další změny - Překážky v práci - nově Placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů. Sdílené pracovní místo.

NÁHRADY ŠKODY v roce 2020 a 2021 – pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle Zákoníku práce.  Změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku – základní informace.

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA 2021Nové výše minimální a zaručené mzdy pro rok 2021, a dopady minimální mzdy do dalších právních předpisů – příplatek za ztížené pracovní prostředí, dopočet do MVZ - zdravotní pojištění, příjem ve vazbě na nekolidující zaměstnání.

SRÁŽKY ZE MZDY OD 1.1.2021 - srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle daných právních předpisů. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek od 1.1.2021. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům. Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

VŠEOBECNÝ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD OD ROKU 2021nové výše redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění a náhrady mzdy za prvních 14 dnů. Názorné ukázky výpočtů náhrady mzdy. Vnitřní předpis k zajištění kontroly dočasně práce neschopného zaměstnance.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  POJIŠTĚNÍ - průměrný výdělek a následný výpočet povinných záloh pro OSVČ – důchodové pojištění, zdravotní pojištění. Osoby dobrovolně důchodově pojištění. Názorná ukázka výpočtu důchodu pro rok 2021. Nová rozhodná výše odměny pro vznik účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců vykonávající práce v rámci tzv. malého rozsahu. Názorné ukázky výpočtů.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ NOVINKY KE DNI KONÁNÍ WEBINÁŘE - ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY, nové výše zdaňování příjmů, nově srážková daň, zálohová daň. Vyhláška o tuzemském a zahraničním stravném, tzv. stravenkový paušál, atd.                                                                      

ZÁVĚR, odpovědi na dotazy.

 

Posluchači tohoto jednodenního webináře obdrží bohaté pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami praktických výpočtů se zaměřením na zásadní změny v oblasti Zákoníku práce a v oblasti odměňování zaměstnanců.

 

 

Harmonogram

9:00 - 16:00 Webinář

Termíny

   17.12.2020
   09:00 - 16:00
Cena: 2541 Kč s DPH
  Zrealizované

Profil lektora


Zdeněk Křížek

Autor má absolutorium na obchodní akademii (v roce 1980). Pracoval na Pražské správě nemocenského pojištění jako kontrolní pracovník a obvodní instruktor pro Prahu. Také pracoval na České správě sociálního zabezpečení jako vedoucí oddělení nemocenského pojištění a metodický instruktor pro oblast střední Čechy.

Od roku 1997 je OSVČ v oboru vedení účetnictví, pořádání a vedení kurzů, nakladatelská a realitní činnost. Od roku 2002 je odborným lektorem pro renomované personální agentury v oboru mzdové účetnictví a pracovněprávní poradenství. Je vlastníkem certifikace MŠMT k pořádání certifikovaných rekvalifikačních kurzů. Od roku 2008 je statutárním zástupcem účetní společnosti.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály


Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Účetní souvztažnosti 2021, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Komentář k daňovému řádu, Daňová kontrolaObjednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.


Souborové přílohy

  Zákon 262_Zákoník práce.docx / 180 kB
  Školící materiály - Minimální mzda 2021 16.11.2020 platná verze.docx / 43 kB
  Školící materiály - Náhrada mzdy v roce 2021 5.11.2021.doc / 121 kB
  Školící materiály - Směrnice PLR 17.11.2021 nové.doc / 57 kB
  Školící materiály č. 1) - OSVČ a další pojistné rok 2020 15.11.2020.docx / 37 kB
  Školící materiály - č. 2) důchody pro rok 2021 17.11.2021.doc / 138 kB
  Školící materiály - č. 6 F) Průměrná mzda a dopady tabulka 2021 24.11..docx / 20 kB
  Školící materiály - Tabulka důchodový věk 4.12.2020.doc / 49 kB
  Školící materiály - Výpočet důchodu pro rok 2021 4.12.2020.doc / 84 kB
  Školící materiály - 5 Křížek -Vnitřní předpis na doručování 3.11.2020.docx / 20 kB
  Školící materiály - Křížek webinář díl č. 2) - příklady na dovolenou 12.10.2020 (1).docx / 103 kB
  Školící materiály - VNITŘNÍ PŘEDPIS - DOVOLENÁ AKTUÁLNÍ 27.10.2020.docx / 26 kB
  Školící materiály - webinář Křížek dovolená díl. č. I. 15.10.2020 (1).doc / 143 kB
  Školící materiály - 6 Křížek - srpen doručovací adresa 3.11..docx / 18 kB
  Školící materiály - 7 Křížek - srpen Datová schránka zasílání písemností 3.11.2020.docx / 17 kB
  Školící materiály - Home office v době koronaviru.docx / 24 kB
  Školící materiály - Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost 6.4..docx / 16 kB
  Školící materiály - Daňové aspekty práce z domova 23.10.2020.docx / 19 kB
  školící materiály - Jirka č. 11 K Pracovní volno na akce pro děti 24.11..docx / 13 kB
  Školící materiály - Jirka č. 12 L - Náhrada újmy - úmrtí PÚ a sdílené místo 24.11..docx / 21 kB
  Školící materiály - Jirka č. 16) P Nový stravenkový paušál 24.11.2020 aktuálně.docx / 18 kB
  Školící materiály - Křížek č. 6) Výpočet srážek od 1.4. a 1.7.2020 a od 1.1.2021 4.12.2020..docx / 26 kB
  Školící materiály - Jirka č.2 B Zrušení superhrubé mzdy 2021výpočet.docx / 23 kB

Videa

Webinář: Opatření v souvislosti se šířením koronaviru z pohledu zaměstnavatele

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Funkce

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.