Webinář: Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání, druhy a způsoby výpočtů náhrad za újmu na zdraví

Tento webinář je určen pro personalisty, mzdové účetní a osoby, které se zabývají touto problematikou. Webinář bude veden Zdeňkem Křížkem, zkušeným lektorem s dlouholetou praxí v soukromé i státní sféře.

WEBINÁŘ je živá online přednáška, kde můžete aktivně pokládat dotazy lektorovi přes online chat.

Online přenos webináře můžete sledovat na tomto místě v den jeho konání. Pro zobrazení webináře nebo jeho videozáznamu musíte být přihlášený.

Nemáte přihlašovací údaje? klikněte prosím na následující odkaz: REGISTRACE

V případě že jste zapomněli svoje heslo, klikněte prosím na následujíci odkaz: ZAPOMENUTÉ HESLO

Určeno pro

Mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se ochrannou bezpečnosti práce a vedoucí zaměstnance.

 

Cíl webináře

Na webináři se posluchači seznámí s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování zásad při předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání a dále s případným řešením pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňováním.  Součástí akce budou podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, příkladů a doporučených vnitřních firemních předpisů a zásady při jejich sestavování.

 

Obsah

  • Výčet právních předpisů upravujících problematiku zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce, pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  • Pojem pracovní úraz a nemoc z povolání podle Zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů - rozbor, úrazové pojištění u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Úrazové pojištění statutárů. Srážky ze mzdy z úrazového příplatku.
  • Nároky zaměstnanců při újmě na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání (Praktické provádění poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Stanovení průměrného výdělku pro výpočet náhrad za újmu na zdraví. Náhrady při úmrtí zaměstnance pozůstalým od 1.1.2021. Vnitřní firemní předpisy o postupech při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Tiskopisy, zasílání oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání na pojišťovny Kooperativa a Česká pojišťovna. Plnění jednotlivých náhrad za újmu za zdraví – Praktické příklady výpočtů. Krácení odškodnění. Poznatky z praxe).                                                                 
  • Zákoník práce a výpověď pro invaliditu z důvodů pracovního úrazu a nemocí z povolání (Povinnost zaměstnavatele ve smyslu § 41 Zákoníku práce přeřadit zaměstnance na jinou práci. Přechod zaměstnance z dlouhodobé pracovní neschopnosti do invalidity, nebo snížené způsobilosti k výkonu práce pro nemoc, pracovní úraz či zjištěnou nemoc z povolání.      Zákoník práce výpověď z pracovního poměru s následným nárokem na odstupné a to podle § 52 odst. d). Posudek o pozbytí zdravotní způsobilosti. Dopady odstupného na další právní předpisy daňové předpisy, exekuce – souběh příjmů. Judikatura – odstupné a nezabavitelná částka).
  • Agenturní zaměstnání v roce 2021 Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti (Základní povinnosti zaměstnavatelů při agenturním zaměstnání. Smlouva mezi agenturou práce a uživatelem – obsah smlouvy. Sankce za neplnění povinností ze strany agentury práce, ale i uživatele, výše pokut. Pracovní úraz agenturního zaměstnance u uživatele a jeho řešení.   Praktické poznatky z agenturního zaměstnání. Agenturní zaměstnanec, jako občan EU nebo cizinec.  Pojem zastřené zaměstnání a možné sankce).   
  • Základní informace v oblasti povinností zaměstnavatelů při zajištění pracovně lékařských služeb (Smluvní zajištění pracovně-lékařské služby formou subdodávek. § 42a – výpisy z dokumentace, termíny, „Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“. Kdo nemusí mít svého smluvního poskytovatele pracovně-lékařské služby. Agenturní zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost. Vstupní pracovně lékařská prohlídka –  § 32 Zákoníku práce, kdo proplácí vstupní prohlídku. Další pracovně-lékařské prohlídky. Názorné ukázky doporučených vzorů a tiskopisů).  

 

 

 

Image3138

Harmonogram

9:00 - 11:00 Webinář

Termíny

Zakoupit v rámci ročního NOTIAvzdělávání
Cena: 9922 Kč s DPH
  Zrealizované
   7.12.2021
   09:00 - 11:00
Cena: 1790 Kč s DPH
  Zrealizované

Profil lektora


Zdeněk Křížek

Autor má absolutorium na obchodní akademii (v roce 1980). Pracoval na Pražské správě nemocenského pojištění jako kontrolní pracovník a obvodní instruktor pro Prahu. Také pracoval na České správě sociálního zabezpečení jako vedoucí oddělení nemocenského pojištění a metodický instruktor pro oblast střední Čechy.

Od roku 1997 je OSVČ v oboru vedení účetnictví, pořádání a vedení kurzů, nakladatelská a realitní činnost. Od roku 2002 je odborným lektorem pro renomované personální agentury v oboru mzdové účetnictví a pracovněprávní poradenství. Je vlastníkem certifikace MŠMT k pořádání certifikovaných rekvalifikačních kurzů. Od roku 2008 je statutárním zástupcem účetní společnosti.

Nejbližší kurzy lektora

Souborové přílohy

  Školicí materiály Pracovní úrazy 7_12_21.pdf / 263 kB

Funkce

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.