Webinář: Pracovně lékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a lékařů v roce 2021

Tento webinář je určen pro personalisty, mzdové účetní a osoby, které se zabývají touto problematikou. Webinář bude veden Zdeňkem Křížkem, zkušeným lektorem s dlouholetou praxí v soukromé i státní sféře.

WEBINÁŘ je živá online přednáška, kde můžete aktivně pokládat dotazy lektorovi přes online chat.

Online přenos webináře můžete sledovat na tomto místě v den jeho konání. Pro zobrazení webináře nebo jeho videozáznamu musíte být přihlášený.

Nemáte přihlašovací údaje? klikněte prosím na následující odkaz: REGISTRACE

V případě že jste zapomněli svoje heslo, klikněte prosím na následujíci odkaz: ZAPOMENUTÉ HESLO

Program

Určeno pro 

Personalisty, mzdové účetní, a osoby, které se zabývají touto problematikou.

 

Cíl webináře

Smyslem tohoto webináře je seznámit posluchače nejen s právními předpisy, v oblasti pracovně lékařských služeb, ale hlavně s praktickou aplikací, kterou musí dodržet zaměstnavatel, respektovat zaměstnanec, a v neposlední řadě i smluvní poskytovatel pracovně lékařských služeb.

 

Obsah 

  • Výčet právní předpisů (zákoník práce, Zákon o pracovně lékařských službách, Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu a další normy, které musí dotčené osoby dodržovat).
  • Povinnosti zaměstnavatelů – zajištění pracovně lékařských služeb (kdo musí mít svého smluvního lékaře, obsah smlouvy, vysílání zaměstnanců na pracovně lékařské prohlídky, lékařské prohlídky u agenturních zaměstnanců, vydávání posudků z pracovně lékařských prohlídek tam, kde nemusí mít zaměstnavatel svého smluvního lékaře. Kategorizace prací podle rizikovosti práce – zařazování zaměstnanců, spolupráce s orgány veřejného zdraví).  
  • Povinnosti zaměstnanců podrobit se pracovnělékařským prohlídkám.
  • Povinnosti smluvního lékaře vůči zaměstnavatelům a zaměstnancům.
  • Druhy pracovně lékařských prohlídek (vstupní lékařské prohlídky, periodické prohlídky, výstupní lékařské prohlídky, zvláštní situace, kdy se musí pracovně – lékařská prohlídka provést).
  • Výsledek pracovně-lékařských prohlídek (podklady pro vydání lékařských posudků, výpisy ze zdravotní dokumentace, další odborná vyšetření, obsah posudku. Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu. Lhůty pro vydání lékařského posudku. Uplatnění námitek do výsledku pracovně-lékařské prohlídky. Pozbytí zdravotní způsobilosti – pro pracovní úraz, nebo nemoc z povolání, z důvodu nemožnosti pracovat v noci, další zdravotní důvody, pro které zaměstnanec ztratil dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci. Převedení na jinou práci z důvodu, že zaměstnanec ze zdravotních důvodů nemůže, nebo nesmí vykonávat dosavadní práci. Skončení pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí způsobilosti konat dále dosavadní práci).
  • Pracovně lékařské prohlídky v rámci mimořádných opatření vlády – Usnesení vlády o nahrazení pracovně lékařských prohlídek formou čestného prohlášení.
  • Závěr webináře, odpovědi na chatové dotazy.

 

Poznámka

Před tímto webinářem obdrží posluchači velmi podrobné materiály, včetně závazných dokumentů a doporučených vzorů.

 

 

Image3138

Harmonogram

9:00 - 11:00 Webinář

Termíny

   21.6.2021
   09:00 - 11:00
Cena: 9922 Kč s DPH
   21.6.2021
   09:00 - 11:00
Cena: 1790 Kč s DPH

Profil lektora


Zdeněk Křížek

Autor má absolutorium na obchodní akademii (v roce 1980). Pracoval na Pražské správě nemocenského pojištění jako kontrolní pracovník a obvodní instruktor pro Prahu. Také pracoval na České správě sociálního zabezpečení jako vedoucí oddělení nemocenského pojištění a metodický instruktor pro oblast střední Čechy.

Od roku 1997 je OSVČ v oboru vedení účetnictví, pořádání a vedení kurzů, nakladatelská a realitní činnost. Od roku 2002 je odborným lektorem pro renomované personální agentury v oboru mzdové účetnictví a pracovněprávní poradenství. Je vlastníkem certifikace MŠMT k pořádání certifikovaných rekvalifikačních kurzů. Od roku 2008 je statutárním zástupcem účetní společnosti.

Nejbližší kurzy lektora

Funkce

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.