Webinář: Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

Lektorka Ing. Ilona Součková vysvětluje problematiku hmotného a nehmotného majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů v roce 2020.

Upozorňujeme, že z tohoto webináře, nebude pořizován záznam.

Online přenos webináře můžete sledovat na tomto místě v den jeho konání. Pro zobrazení webináře nebo jeho videozáznamu musíte být přihlášený.

Nemáte přihlašovací údaje? klikněte prosím na následující odkaz: REGISTRACE

V případě že jste zapomněli svoje heslo, klikněte prosím na následujíci odkaz: ZAPOMENUTÉ HESLO

Program

Webinář je věnován problematice hmotného a nehmotného majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů

Obsah:

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů

o   Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením

o   Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku

o   Účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán

o   Majetek účetně neodpisovaný

Hmotný a nehmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů

o   Definice hmotného a nehmotného majetku, podlimitní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

o   Pořízení hmotného a nehmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena

o   Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku

o   Daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů

o   Odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem

o   Odpisování hmotného majetku vloženého členskou obcí do dobrovolného svazku obcí

o   Majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním)

o   Úprava režimu finančního leasingu

o   Výklad nehmotného majetku – definice, způsob daňového odpisování

o   Technické zhodnocení na nehmotném majetku

o   Vyřazení hmotného a nehmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného a nehmotného majetku, zmařené investice

o   Limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného

 

 

Image3058

Harmonogram

9:00 - 13:00 Webinář

Termíny

   2.11.2020
   09:00 - 13:00
Cena: 2420 Kč s DPH
  Zrealizované

Profil lektora


Ing. Ilona Součková

 

Odborná lektorka

Vzdělání: VŠE Praha

Praxe: MF ČR

 
Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob ve Finanční správě ČR, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob, Metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály


Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Daňová kontrola. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.


Souborové přílohy

  Školící materiály - Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled 2.11.2020.doc / 222 kB
  Zákon o daních z příjmů.pdf / 1,00 MB

Videa

Webinář: Opatření v souvislosti se šířením koronaviru z pohledu zaměstnavatele

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Funkce

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.