Webinář: Novinky v oblasti srážek ze mzdy, platu nebo odměn v roce 2020 s ohledem na mimořádná opatření vlády

WEBINÁŘ je 4hodinová živá online přednáška, kde můžete aktivně pokládat dotazy lektorovi přes online chat.
Záznam webináře dostanete od nás jako BONUS po jeho ukončení. Kdykoliv si ho můžete opakovaně přehrát

Online přenos webináře můžete sledovat na tomto místě v den jeho konání. Pro zobrazení webináře nebo jeho videozáznamu musíte být přihlášený.

Nemáte přihlašovací údaje? klikněte prosím na následující odkaz: REGISTRACE

V případě že jste zapomněli svoje heslo, klikněte prosím na následujíci odkaz: ZAPOMENUTÉ HESLO

Program

Novinky v oblasti srážek ze mzdy, platu nebo odměn v roce 2020 s ohledem na mimořádná opatření vlády

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a osoby zabývající se problematikou exekucí.

Cíl webináře  je zaměřen na výklad provádění srážek ze mzdy, platu nebo odměny u zaměstnanců. Na tomto semináři se posluchači seznámí se současnou právní úpravou v dané problematice, včetně výpočtu srážek od 1. 4. 2020 a 1. 7. 2020 a v neposlední řadě také na mimořádná opatření vlády v souvislosti s COVID-19.    

 

Program semináře:

Právní předpisy související s problematikou srážek pro rok 2020.

V jakých případech se sráží ze mzdy, platu, nebo odměny

  • srážky ve smyslu Zákoníku práce,
  • co může zaměstnavatel srazit bez souhlasu zaměstnance, co může zaměstnavatel srazit pouze se souhlasem zaměstnance,
  • pojem výkon rozhodnutí – exekuce ve smyslu Občanského soudního řádu - dále jen (OSŘ),
  • srážka ze mzdy nad rámec Zákoníku práce,
  • evidence o prováděných srážkách, archivace.

 

 • Dohody o srážkách ze mzdy, platu dohody o srážkách ze mzdy podle Zákoníku práce  penzijní připojištění, soukromé životní pojištění,
 •  další srážky po dohodě zaměstnavatel zaměstnanec, srážky ze mzdy v případech způsobené škody zaměstnancem zaměstnavateli.

             OKRUH PŘÍJMŮ, ZE KTERÝCH SE PROVÁDÍ SRÁŽKY :

 • mzda, plat, odměna či jiné příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci,
 • souběh příjmů u jednoho zaměstnavatele,
 • způsob provádění srážek,
 • daňové bonusy, roční vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – přeplatky a doplatky na daňových bonusech, odstupné, odchodné. Judikatura na téma daňové bonusy, mimořádné opatření vlády s COVID-19.

             POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY – PŘEDNOSTNÍ A NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY :

 • postup řazení jednotlivých právních titulů – občanský soudní řád přednostní pohledávky,
 • jednotlivé právní tituly rozhodnutí soudních a správních orgánů - § 279 OSŘ.

  

            PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH :

 • Životní a existenční minimum, normativní náklady na bydlení pro rok 2020. Zjištění tzv. výpočtové základny pro určení nezabavitelných částek, nezabavitelná částka na povinného a další nezabavitelná částka na vyživované osoby v roce 2020 od 1.4.2020 a od 1.7.2020 (rodinné příslušníky povinného) ve smyslu Nového občanského zákoníku. Kdo je osobou vyživovanou a dokladování těchto osob ( manžel, manželka, děti, atd. …..).
 • Specifické případové studie • určení částek k uspokojení přednostních nebo nepřednostních pohledávek, zjištění tzv. ještě další použitelné částky k uspokojení pohledávek, souběh příjmů od více plátců. Výživné, event. dlužné výživné a jeho uspokojení. Několik výživných. 

             POSTUPY PŘI POSOUZENÍ SRÁŽEK PŘI VÝKONU ROZHODNUTÍ - soudní, správní     

             výkon rozhodnutí, exekuční příkaz a jeho obsah, součinnost plátce mzdy povinného

             vůči soudu a případně exekutorovi – podávání informací.

 • nařízení exekuce – doručování, datové schránky, právní tituly, právní moc – vykonatelnost,
 • změna plátců mzdy – povinnosti plátce příjmu povinného, zápočtový list, informační povinnost ve smyslu Občanského soudního řádu – soud, další orgány
 • souběžné příjmy a postupy při provádění srážek.
 • SRÁŽKY PŘI ODDLUŽENÍ 2020  a mimořádná opatření vlády, povinnosti zaměstnavatele. Zahájení a průběh insolvenčního řízení – insolvenční rejstřík, rozhodnutí o oddlužení – Usnesení soudu a jeho výrok. Povinnosti plátce příjmu dlužníka při oddlužení. Ukončení oddlužení. Příjem dlužníka v průběhu oddlužení – daňové bonusy event. výsledky ročního zúčtování – postupy plátce příjmu dlužníka zvláštnosti v souvislosti s COVID -19. Součinnost plátce příjmu – soud, insolvenční správce.
 • Srážky z jiných příjmů – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů a následná výplata nemocenského, NOVĚ KARANTÉNA, postupy zaměstnavatele vůči místně příslušné správě sociálního zabezpečení jako plátci jiného příjmu (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství).
 • Zákon o exekutorech – povinnosti exekutorů vůči zaměstnavatelům, součinnost plátců příjmu povinného vůči exekutorům. Pokyn Ministerstva spravedlnosti v rámci poskytování součinnosti – zásadní informace.

 

S ohledem na specifičnost tohoto webináře průběžně odpovídat na dotazy, event. vyřizovat tyto následně prostřednictvím e-mailu. Účastníci obdrží ještě  podrobné písemné materiály, včetně názorných ukázek výpočtů srážek.

 

Časová dotace tohoto semináře je cca. 3 – 4 hodiny.

Harmonogram

09:00 začátek webináře
13:00 předpokládané ukončení webináře

Termíny

   1.6.2020
   09:00 - 13:00
1573 Kč (vč. DPH)

Profil lektora


Zdeněk Křížek

Autor má absolutorium na obchodní akademii (v roce 1980). Pracoval na Pražské správě nemocenského pojištění jako kontrolní pracovník a obvodní instruktor pro Prahu. Také pracoval na České správě sociálního zabezpečení jako vedoucí oddělení nemocenského pojištění a metodický instruktor pro oblast střední Čechy.

Od roku 1997 je OSVČ v oboru vedení účetnictví, pořádání a vedení kurzů, nakladatelská a realitní činnost. Od roku 2002 je odborným lektorem pro renomované personální agentury v oboru mzdové účetnictví a pracovněprávní poradenství. Je vlastníkem certifikace MŠMT k pořádání certifikovaných rekvalifikačních kurzů. Od roku 2008 je statutárním zástupcem účetní společnosti.

Nejbližší kurzy lektora

Notia klub – bonusové materiály


Videa

Zaměstnanecké benefity

Funkce