Změny v DPH v oblasti hotelnictví a lázeňství 2018/2019 – přenesení do praxe

Program

Určeno pro

Účetní a daňové poradce, kteří se věnují zpracování a poradenství v sektoru hotelnictví a lázeňství. Dále všem, kterých se tato již specializovanější problematika DPH dotýká a potřebují získat aktuální informace a odpovědi na své dotazy.

Cíl školení

Probrat DPH v oblasti hotelnictví a lázeňství 2018/2019

Pomocí praktických příkladů budou probrány okruhy, které se dotýkají lázeňství a hotelnictví, a to zejména ty, v nichž došlo v souvislosti s novelami zákona o DPH a poslední judikaturou ke změnám. Dostatečný prostor bude vymezen i pro dotazy a konzultace.

Obsah

 • vymezení pojmů, základní principy, nová terminologie (obchodní majetek, leasing nově)
 • co je a co není předmětem daně (problematika stornopoplatků – no shows, poplatky z ubytovací kapacity, poplatky za lázeňský a rekreační pobyt, nejnovější judikatura SDEU)
 • hlavní a vedlejší plnění, snížená sazba daně u stravovacích služeb od prosince 2016
 • poskytnutí služby v. dodání zboží (minibary na pokojích, pizza či káva „přes ulici“)
 • nájem, podnájem, pacht vybraných nemovitých věcí
 • sauny, masáže, concierge, room service
 • vstupenky do divadel, okružní jízdy (prodej, zprostředkování)
 • zprostředkování ubytování z jiných států (stanovení místa plnění, nové ustanovení v Prováděcím Nařízení ke Směrnici), nová pravidla k datu povinnosti přiznat daň
 • konferenční balíčky (krátkodobý nájem sálu, použití dataprojektoru, poskytnutí občerstvení)
 • přeprava hostů autobusy, taxíky
 • ubytování vlastních hostů v jiném hotelu
 • režim cestovní služby ve světle poslední judikatury
 • novinky roku 2019 – nová pravidla pro zacházení s poukázkami, nový přístup k mankům, zavedení institutu nespolehlivé osoby, a další.

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
5.11.2019od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2420 KčZrealizované

Profil lektora

Olga Holubová

Daňový poradce

Vzdělání: Daňový poradce od roku 1993
Publikace: DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, ASPI 2005 DPH - výklad vybraných pojmů, ASPI 2007 Komentář k zákonu o DPH, ASPI 2008 (spoluautor) Odborné články Verlag Dashofer

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o DPH.pdf / 952 kB

Notia klub - videa

Základní pojmy zákona o DPH a jejich správné použití v praxi ve světle novely 2019

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.