Zdanění a pojištění cizinců v případových studiích včetně ročního zúčtování

Pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat.

Následovat budou jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu. 

Program

 

Určeno

Pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat.

 

Obsah

Na semináři bude přehledně vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu. Informace získané účastníky kurzu v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Případové studie představují převážnou část semináře.  

 • jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky),
 • jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU,
 • souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele,
 • studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice,
 • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR,
 • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele,
 • jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance,
 • zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země,
 • zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň),
 • výpočet superhrubé mzdy, pokud za zaměstnance odváděno pojistné do jiného členského státu
 • vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti),
 • zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli,
 • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi,
 • nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů
 • roční zúčtování
 • roční vyúčtování 
 • zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty a povinnost podání přiznání k dani z příjmů

 

ICU_LOGO

 

notia-vzdelavani

 

Profil lektora

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Na popisu pracujeme...

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.