Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění

Zaměstnáváte nebo se chystáte zaměstnat cizince? Mgr. Magdaléna Vyškovská Vás provede celou touto problematikou.

Program

V úvodu semináře budou probrány základní souvislosti cizineckého a pracovního práva při zaměstnávání cizinců. Budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Seminář je především zaměřen na sociální zabezpečení a daňovou problematiku zaměstnávání cizinců.

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují a základní pravidla

 • Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, mimořádné pracovní vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • Základní pravidla pro zaměstnávání cizinců v ČR, rozdíly občan EU a třetího státu
 • Upozornění na nejčastější chyby zaměstnavatelů
 • Základní informace k vládním programům (Ukrajina, Srbsko, Indie, Bělorusko …)
 • Povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy, které se na cizince vztahují

Sociální a zdravotní pojištění  (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

• Evropská koordinační nařízení

 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,

• Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich aplikace, rozdíly oproti koordinačním nařízením (Ukrajina, Srbsko, Indie, Bělorusko …)

• Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR u občanů nesmluvních států

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR
 • Stanovení superhrubé mzdy při platbě pojistného do zahraničí
 • Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
 • Odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • Nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

URČENO

Seminář je určen pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice.  Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou zejména účetní a daňoví poradci, rovněž i pracovníci personálních oddělení nebo auditoři.

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
16.4.2020od: 9:00 do: 15:00

INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

2790 KčKoupit

Profil lektora

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Na popisu pracujeme...

Nejbližší kurzy lektora Mgr. Magdaléna Vyškovská


 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.