Zákoník práce a pracovní právo prakticky

V rámci celodenního semináře projdeme od vzniku, přes změny až ke skončení pracovních poměrů. Budeme se zabývat také pracovní dobou a základy bezpečnosti. Pochopitelně nemůžeme vynechat změny v dovolené od ledna 2021! To vše živou formou s mnoha příklady z praxe a prostorem pro Vaše dotazy. Věnovat se budeme také změnám, které přinesla poslední tzv. velká novela zákoníku práce, jejíž poslední část je účinná právě od roku 2021.

Seminář pořádáme také formou online webináře.

 

Program

Určeno

Pro všechny mzdové účetní, personalisty, majitele firem, zaměstnavatele i zaměstnance, zkrátka všechny, kteří mají zájem o pracovní právo. 

 

Obsah 

 • Vznik pracovního poměru, zkušební doba, doba určitá, informování o obsahu pracovního poměru.
 • Změny pracovního poměru, převedení, dočasné přidělení, pracovní cesta.
 • Skončení pracovních poměrů – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, uplynutí sjednané doby, odstupné (zajímavé judikáty týkající se ukončování pracovních poměrů, upozornění na časté chyby, vytýkací dopisy aj.).
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).
 • Pracovní doba – typy rozvržení, nerovnoměrné rozvržení, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, vyrovnávací období, přestávky, odpočinky, přesčasy, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby, home office, sdílené pracovní místo (nejčastější problémy při aplikaci zákona do praxe a jak se s nimi vypořádat, zkušenosti z kontrol inspekce práce zaměřené na pracovní dobu aj.).
 • Bezpečnost práce – základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, zdravotní prohlídky.
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele, náhrady mezd, účast odborů při jednání o výši náhrad.
 • Dovolená od r. 2021 (po novele ZP) – nový výpočet nároku, plánování, určování, čerpání, krácení, převádění, porovnání původní a nové úpravy, příklady.
 • Náhrada škody, dohody o odpovědnosti.
 • Vnitřní předpisy a pracovní řád.
 • Osobní údaje - osobní spisy, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek (časté chyby, kdy je potřeba žádat o souhlas se zpracováním údajů, praktické příklady).
 • Doručování písemností po novele.
 • Závislá práce a tzv. „švarcsystém“.
 • Zákaz diskriminace.
 • Právní jednání a jejich neplatnost, výčet zdánlivých jednání podle ZP a další.

 

Image3138

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
26.5.2021od: 9:00 do: 16:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2662 KčKoupit

Profil lektora

Dana Blažková

Poradenství personalistiky

Vzdělání: SEŠ
 
Praxe: Pracovnímu právu a personalistice se věnuje od poloviny devadesátých let. Praxi získala v bankovnictví, rychloobrátkovém zboží a chemickém průmyslu jako personalistka a personální manažerka. Má značné zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru. Zdarma vede nejčtenější pracovněprávní poradnu na českém internetu. Její semináře jsou typické živou formou výkladu a schopností zpřístupnit záludnosti pracovního práva nejširší veřejnosti pomocí desítek příkladů z vlastní praxe a poradny.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Jako náš klient můžete uplatnit slevu 50 % na půlroční Daněprolidi.cz a 20 % na jejich e-knihy.

Představení portálu a provedení objednávky na tel. čísle +420 212 247 888.  

 

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Zákon o DPH s komentářem, Daňová kontrola, Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021, Účetní souvztažnosti 2021, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020. Objednávejte na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.