Zákoník práce a pracovní právo prakticky + velká novela 2021

V rámci celodenního semináře projdeme od vzniku pracovního poměru, přes změny a ke skončení. To vše živou formou s mnoha příklady z praxe a dostatečným prostorem pro Vaše dotazy. Ať má zaměstnavatel jednoho zaměstnance nebo tisíc znamená to pro něj identické povinnosti a ty je třeba zvládnout. Pomůžeme Vám.

Součástí semináře bude také velká novela 2021 - sdílené místo, nový výpočet dovolené a další novinky v zákoníku práce. 

 

Program

Určeno

Pro všechny mzdové účetní, zaměstnavatele i zaměstnance. 

 

Cíl školení

Zákoník práce je kodex, který upravuje vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů bez ohledu na velikost zaměstnavatel, obor činnosti či právní formu. Ať má zaměstnavatel jednoho zaměstnance nebo tisíc znamená to pro něj identické povinnosti a ty je třeba zvládnout.

 

V rámci celodenního semináře projdeme od vzniku pracovního poměru, přes změny až ke skončení.

 

Nevynecháme ani dohody konané mimo pracovní poměr. Vysvětlíme si na příkladech rizika porušování závislé práce (tzv. švarcsystém). Budeme se věnovat odměňování, pracovní době, dovolené, překážkám v práci, náhradě škod, informování zaměstnanců, osobním údajům, doručování písemností. Vysvětlíme si nejdůležitější změny po velké novele zákoníku práce a vliv Občanského zákoníku na pracovní vztahy, srovnáme původní a stávající právní úpravu.

 

To vše živou formou s mnoha příklady z praxe a dostatečným prostorem pro Vaše dotazy.

 

Obsah

 

 • závislá práce a tzv. „švarcsystém“
 • možnost odchýlení od ZP, zákaz použití úpravy OZ na pracovní vztahy
 • zákaz diskriminace
 • neplatnost právních jednání podle OZ (neplatná a zdánlivá jednání, výčet zdánlivých jednání podle ZP)
 • vznik pracovního poměru, zkušební doba, doba určitá, informování o obsahu pracovního poměru
 • změny pracovního poměru, převedení, dočasné přidělení, pracovní cesta
 • ukončování pracovních poměrů – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné /zajímavé judikáty týkající se ukončování pracovních poměrů/
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) po novele ZP
 • pracovní doba – typy rozvržení, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky, odpočinky, evidence – nejčastější problémy, vyrovnávací období, správně vedená evidence pro kontrolu a další
 • základy bezpečnosti práce – povinnosti zaměstnavatelů, povinnosti zaměstnanců, zdravotní prohlídky
 • mzda – rozdíly mezi určením a sjednáním mezd, povinné mzdové složky, zaručená mzda, přesčasy
 • překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • dovolená po novele ZP – plánování, určování, čerpání, krácení, převádění…
 • náhrada škody, dohody o odpovědnosti
 • informování a projednávání se zaměstnanci
 • vnitřní předpisy
 • konkurenční chování a konkurenční doložka (zakázaná konkurence dle OZ)
 • osobní spisy, potvrzení o zaměstnání
 • doručování písemností a další…

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
14.10.2020od: 9:00 do: 16:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2662 KčZrealizované

Profil lektora

Dana Blažková

Poradenství personalistiky

Vzdělání: SEŠ
 
Praxe: Pracovnímu právu a personalistice se věnuje od poloviny devadesátých let. Praxi získala v bankovnictví, rychloobrátkovém zboží a chemickém průmyslu jako personalistka a personální manažerka. Má značné zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru. Zdarma vede nejčtenější pracovněprávní poradnu na českém internetu. Její semináře jsou typické živou formou výkladu a schopností zpřístupnit záludnosti pracovního práva nejširší veřejnosti pomocí desítek příkladů z vlastní praxe a poradny.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Daňová kontrola. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon 262_Zákoník práce.docx / 180 kB

Notia klub - videa

Úprava pravidel pro režim skladu pro rok 2020, změny sazeb daně v roce 2020

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.