Účetní závěrka a daňové přiznání PO

Ing. Daniel Horad, auditor, daňový poradce, účetní, Vám zopakujeme celý proces účetní závěrky a zaměří se na specifika jednotlivých kroků, jejich význam a časté chyby.

Program

 

Určeno pro

Účetní, metodiky účtáren, daňové poradce.

 

Cíl semináře

V tomto semináři zopakujeme celý proces účetní závěrky a zaměříme se na specifika jednotlivých kroků, jejich význam a často prováděné chyby. Seminář povede auditor a právě auditoři se závěrkám věnují po celý rok.

 

Obsah

  • Inventury a inventarizace
  • Závěrkové účetní operace
  • Tvorba rezerv a opravných položek
  • Přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu
  • Odložená daň
  • Výroční zpráva včetně zprávy o vztazích
  • V závěru semináře se podíváme na hlavní zásady při sestavení daňového přiznání právnických osob

 

 

Image3033

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
14.1.2020od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2420 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Daniel Horad

Auditor,daňový poradce,účetní

Vzdělání: VŠE Praha, fakulta financí a účetnictví, hlavní obor účetnictví, vedlejší obor informatika Auditor a daňový poradce
 
Praxe: Auditor, daňový poradce a především účetní, kterého účetnictví stále více baví Více než dvanáct let působil ve skupině TPA Horwath, mimo jiné jako metodik auditu, který se podílel na tvorbě auditní metodiky Z účetnictví se zaměřuje na proces závěrky, účtování cenných papírů a derivátů, proces konsolidace a na Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS)
 
Publikace: Daňové a účetní doklady, Grada Publishing časopis Auditor Je autorem odborných článků a publikací, lektorem řady seminářů

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.