Účetní uzávěrka a daňové přiznání - právnické osoby

Daňová poradkyně a auditorka Ing. Ivana Pilařová Vás provede tímto tradičním seminářem na téma účetní uzávěrka a daňové přiznání právnické osoby.

Program

 

Určeno

Účetní, daňové poradce.

 

Cíl školení

Tradiční seminář nás provede účetní závěrkou podnikatelských subjektů v závislosti na jednotlivých kategoriích účetních jednotek.

 

Obsah

  • připomeneme operace, které obvykle účtujeme jednou ročně
  • upozorníme na chyby
  • zopakujeme tvorbu a účtování opravných položek, rezerv, dohadných položek, kursových rozdílů, přecenění reálnou hodnotou, výpočet odložené daně a další.

V druhé části se budeme věnovat

  • vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů podnikatelských právnických osob za rok 2019
  • vyložíme transformaci výsledku hospodaření na základ daně včetně odčitatelných položek a slev na dani

 

 

carousel_pilarova

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
17.12.2019od: 9:00 do: 16:00

Novotného lávka 5, Praha 1

3146 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně od roku 1993 a auditorka od roku 1994 vede již 25 let vlastní účetní, daňovou a auditorskou firmu. Kromě péče o klienty se zabývá také rozsáhlou přednáškovou a publikační činností na témata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně. Je zkušební komisařkou Komory daňových poradců.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o daních z příjmů.pdf / 1,00 MB

Notia klub - videa

Účetní závěrka podnikatelů 2019

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.