Transferové ceny aneb vliv transakcí mezi sdruženými podniky na základ daně

Kde všude institut transferových cen lze uplatnit? Jak k nim lze aktuálně přistupovat, abyste eliminovali možná rizika dodatečného doměření daně a následné platby penále?

Přijďte si k nám pro ověření svých řešení. Zeptejte se lektorky na konkrétní situace a příklady z praxe.

Seminář pořádáme také formou webináře

Program

Určeno

 

Tento seminář je určen pro všechny, kdo řeší transakce mezi spojenými osobami a potřebují se orientovat v problematice převodních neboli transferových cen, které ovlivňují základ daně.

 

Cíl semináře

 

Poskytnout informace a praktické znalosti problematiky transferových cen, které pomohou identifikovat spojené osoby a transakce mezi nimi, nastavit způsob tvorby převodních cen a jeho zdokumentování, neztratit nárok na investiční pobídku, předcházet nejčastějším chybám v oceňování i ve vyplňování údajů povinné samostatné přílohy k daňovému přiznání.

 

Obsah

 • Princip tržního odstupu (ALP)
 • Aktuální legislativní rámec pro převodní ceny
 • Stanovení převodních cen s ohledem na specifika transakcí
 • Jak ovlivňují mimořádná opatření benchmark analýzu (BMA)
 • Vnitropodnikové služby
 • Stálé provozovny a transfer pricing ( základ daně obvyklý,Exit Tax)
 • Dokumentace k převodním cenám, EU Code of Conduct
 • Finanční úvěrové nástroje (dluhopisy, cashpooling)
 • Ujednání o podílení se na nákladech (CCA)
 • Daňové dopady podnikových restrukturalizací
 • Příklady stanovení převodních cen v praxi
 • Odstranění dvojího zdanění (Arbitrážní konvence)
 • Závazné posouzení způsobu stanovení převodních cen (APA)
 • Vybraná judikatura v oblasti převodních cen

 

notia-seminár-obrazek-ilustracni

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
15.3.2021od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2541 KčKoupit

Profil lektora

Ing. Jana Čížková

 

Finanční úřad HK

 

Vzdělání: VŠE v Praze (od 1980 do 1984, ukončeno státnicí, promocí) Třísemestrové studium na VŠP v Hradci Králové (1996 - 1997, ukončeno závěrečnou zkouškou s Vysvědčením o pedagogické způsobilosti k výuce odborných předmětů)
 
Praxe: od roku 1996 až dosud zaměstnaná v oboru daní z příjmů ve státní správě (původně Finanční ředitelství v Hradci Králové - nyní Finanční úřad pro Královéhradecký kraj), a to do roku 2001 na DPFO, od roku 2001 až dosud na DPPO.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Jako náš klient můžete uplatnit slevu 50 % na půlroční Daněprolidi.cz a 20 % na jejich e-knihy.

Představení portálu a provedení objednávky na tel. čísle +420 212 247 888.  

 

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Daňová kontrola, Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021, Účetní souvztažnosti 2021, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020. Objednávejte na tel. +420 212 247 811.


Notia klub - videa

Úprava pravidel pro režim skladu pro rok 2020, změny sazeb daně v roce 2020

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.