TRANSFEROVÉ CENY - aktuálně

Program

Určeno pro

Tento seminář je určen pro všechny, kdo řeší transakce se spojenými osobami a potřebují se orientovat v problematice převodních neboli transferových cen.    

Cíl semináře

Poskytnout informace a praktické znalosti problematiky transferových cen, které pomohou identifikovat spojené osoby a transakce mezi nimi, nastavit způsob tvorby převodních cen a jeho zdokumentování a předcházet nejčastějším chybám v oceňování i ve vyplňování údajů povinné samostatné přílohy k daňovému přiznání.

Obsah

 • Princip tržního odstupu
 • Legislativní rámec pro převodní ceny v roce 2019, definice spojených osob
 • Stanovení převodních cen s ohledem na specifika transakcí (srovnávací analýza, metody stanovení převodních cen pro aplikaci tržního principu a příklady jejich použití v praxi)
 • Vnitropodnikové služby (režim bezpečného přístavu)
 • Stálé provozovny a transfer pricing
 • Dokumentace k převodním cenám a zjednodušená dokumentace, EU Code of Conduct
 • Povinná příloha k položce 12 I. oddílu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a náplň jednotlivých transakcí
 • Finanční úvěrové nástroje (půvab dluhopisů, cashpooling)
 • Ujednání o podílení se na nákladech
 • Daňové dopady podnikových restrukturalizací
 • Odstranění dvojího zdanění (Arbitrážní konvence)   
 • Závazné posouzení způsobu stanovení převodních cen, APA
 • Vybraná judikatura v oblasti převodních cen

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
4.11.2019od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2420 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Jana Čížková

Finanční úřad HK

Vzdělání: VŠE v Praze (od 1980 do 1984, ukončeno státnicí, promocí) Třísemestrové studium na VŠP v Hradci Králové (1996 - 1997, ukončeno závěrečnou zkouškou s Vysvědčením o pedagogické způsobilosti k výuce odborných předmětů)
 
Praxe: od roku 1996 až dosud zaměstnaná v oboru daní z příjmů ve státní správě (původně Finanční ředitelství v Hradci Králové - nyní Finanční úřad pro Královéhradecký kraj), a to do roku 2001 na DPFO, od roku 2001 až dosud na DPPO.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon č. 586_1992 Sb..pdf / 1,00 MB

Notia klub - videa

Peněžité a nepeněžité vklady společníků do společnosti

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.