Sestavení daňového přiznání právnických a fyzických osob

Obsahem již tradičního semináře bude seznámení s formulářem přiznání daně z příjmu PO a FO s důrazem na propojení účetnictví a základu daně a s upozorněním na nejčastěji se vyskytující daňové chyby a problémy a to i v souvislosti se změnami zákona pro rok 2020.

 

Z důvodů bezpečnostních opatření bude tento seminář pouze formou online webináře.

Program

  • Opětovně probereme  vztah daně z příjmů k bezúplatným plněním, která jsou předmětem daně z příjmů a uplatnění odčitatelných položek od základu daně a slev na dani.

 

  • Formulář daňového přiznání k dani z příjmů PO a FO bude probrán zejména ve vztahu k daňové evidenci, paušálním výdajům, členům společnosti (dříve sdružení) a spolupracujícím osobám.

 

  • V obou částech zdůrazníme novinky z daňového balíčku změn platné zpětně pro rok 2020 (změny v paušálních výdajích, odčitatelná položka na výzkum a vývoj, novelizované slevy na dani pro fyzické osoby apod.).

 

  • Vzhledem k tomu, že se jedná o diskusní seminář, bude upřednostněno zodpovídání dotazů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
19.2.2021od: 9:00 do: 16:30

Novotného lávka 5, Praha 1

3299 KčKoupit

Profil lektora

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně od roku 1993 a auditorka od roku 1994 vede již 25 let vlastní účetní, daňovou a auditorskou firmu. Kromě péče o klienty se zabývá také rozsáhlou přednáškovou a publikační činností na témata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně. Je zkušební komisařkou Komory daňových poradců.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Účetní souvztažnosti 2021, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Komentář k daňovému řádu, Daňová kontrolaObjednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.



Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.