Problematika hmotného a nehmotného majetku u obchodních korporací

Zkušená lektorka Ing. Ilona součková Vám na tomto semnáři udělá jasno v problematice hmotného a nehmotného majetku u obchodních korporací.

Program

Seminář je věnován problematice hmotného a nehmotného majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů

Obsah:

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů

o   Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením

o   Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku

o   Účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán

o   Majetek účetně neodpisovaný

Hmotný a nehmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů

o   Definice hmotného a nehmotného majetku, podlimitní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

o   Pořízení hmotného a nehmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena

o   Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku

o   Daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů

o   Odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem

o   Odpisování hmotného majetku vloženého členskou obcí do dobrovolného svazku obcí

o   Majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním)

o   Úprava režimu finančního leasingu

o   Výklad nehmotného majetku – definice, způsob daňového odpisování

o   Technické zhodnocení na nehmotném majetku

o   Vyřazení hmotného a nehmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného a nehmotného majetku, zmařené investice

o   Limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
21.9.2020od: 9:00 do: 13:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2541 KčKoupit

Profil lektora

Ing. Ilona Součková

Odborná lektorka, MF ČR

Vzdělání: VŠE Praha
 
Praxe: MF ČR

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.