Přeměny obchodních společností - právo, účetnictví, daně

Program

 

Určeno pro

Advokáty, notáře, auditory, daňové poradce, účetní, pracovníky poradenských firem a další ekonomické pracovníky a dále pro všechny, kteří plánují či realizují fúzi, rozdělení, převod jmění a změnu právní formy.

 

Cíl školení

Pochopení praktických aspektů fúzí, rozdělení, převodu jmění a změny právní formy v právních, účetních a daňových souvislostech.

 

Obsah

 • Podstata přeměn obchodních společností
 • Jednotlivé způsoby přeměn
 • Projekt přeměny
 • Zapojení znalce
 • Informační povinnosti
 • Ochrana věřitelů
 • Postavení zaměstnanců
 • Průběh fúze
 • Průběh rozdělení
 • Základy převodu jmění na společníka
 • Základy změny právní formy
 • Rozhodný den a jeho vliv na účetnictví a daně
 • Konečné a mezitímní závěrky
 • Závěrky pro ocenění
 • Zahajovací rozvahy
 • Možnosti promítnutí znaleckého přecenění
 • Speciální účetní operace spojené s přeměnou
 • Účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností
 • Možnosti dle zákona o daních z příjmů a daňové výhody
 • Vzájemné vztahy mezi společnostmi účastnících se přeměny
 • Správní povinnosti
 • DPH a ostatní daňové konsekvence
 • Praktické příklady, případová studie

 

 

Image3033

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
19.9.2019od: 9:00 do: 17:00

Novotného lávka 5, Praha 1

3146 KčZrealizované
28.11.2019od: 9:00 do: 17:00

Novotného lávka 5, Praha 1

3146 KčZrealizované

Profil lektora

JUDr. Ing. Lukáš Pěsna

Manažer, TPA 

Vzdělání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (ekonomie, Ing.)  Bratislavská vysoká škola práva – Panevropská vysoká škola (právo, Mgr.) Rigorózní řízení – Právnická fakulta Univerzity Karlovy (právo, JUDr.)
 
Praxe: Senior manažer, TPA  Lektor  Specializace: dispozice s obchodním závodem, správa daní, svěřenské fondy
 
Publikace: Publikační činnost v odborných periodikách, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku (Wolters-Kluwer) komentáře k problematice správy cizího majetku (Wolters-Kluwer), komentáře k zákonu o přeměnách (Wolters-Kluwer)

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o přeměnách obchodních společností pdf.pdf / 680 kB

Notia klub - videa

Peněžité a nepeněžité vklady společníků do společnosti

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.