Přeměny obchodních korporací a další dispozice s podnikem, včetně právních, účetních a daňových aspektů

Tento tří denní seminář, který bude veden dvěma zkušenými lektory bude zaměřen na úvod do přeměn dle občanského zákoníku a zákona o přeměnách, účetní souvislosti přeměn a daňové dopady přeměn. Na příkladech si ukážeme různá řešení jednotlivých typů přeměn. Poslední den semináře bue věnován praktickému porovnání jednotlivých transakcí a jejich dopadů.

 

Cena zahrnuje podkladové materiály, ubytování v dvoulůžkovém pokoji v hotelu Dvůr perlová voda, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení v průběhu školení.

 

 

 

 

Program

Program

1. den

Úvod do přeměn dle občanského zákoníku a zákona o přeměnách

-      základní rozdělení přeměn

-      základní pojmy týkající se přípravy procesu přeměny (konečná účetní závěrka, zahajovací rozvaha, projekt přeměny)

-      možnosti stanovení rozhodného dne

-      ocenění jmění při přeměnách,

Účetní souvislosti přeměn

-      způsob zobrazení ocenění jmění do účetnictví zanikající nebo nástupnické společnosti,

-      povinnost zohlednit snížení jmění o vzájemné vazby fúzujících společností,

-      oceňovací rozdíl k nabytému majetku a goodwill

2. den dopoledne

Daňové dopady přeměn

-      termíny pro podávání daňových přiznání, daňové povinnosti zúčastněných společností,

-      daňové dopady na společníky zúčastněných společností,

-      daňové řešení jednotlivých složek majetku u nástupnické společnosti

2. den odpoledne

Příklady na účetní a daňové řešení jednotlivých typů přeměn

-      praktický příklad na zachycení přecenění při přeměně,

-      případová studie na rozdělení odštěpením.

3. den

Praktické porovnání jednotlivých transakcí a jejich dopadů na příkladech (včetně dispozice s obchodním závodem):

-      prodej,

-      vklad,

-      squeeze-out,

-      různé druhy přeměn.

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
Od: 8.4.2021
Do: 10.4.2021
od: 14:00 do: 12:00

Dvůr Perlová voda, Kostelec nad Ohří 13, 413 01 Budyně nad Ohří

9900 KčKoupit

Profil lektora

Ing. Jana Skálová, PhD.

V roce 1991 dokončila VŠE, obor ekonomické informace a kontrola. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a v roce 1995 auditorské zkoušky. V roce 2003 byla zvolena za člena Prezidia Komory daňových poradců ČR, kde vykonává rovněž funkci zkušebního komisaře. Od roku 2007 pracuje jako zástupce KDP ČR v Národní účetní radě. Je autorkou či spoluautorkou několika knih se zaměřením na provázanost účetnictví a daně z příjmů právnických osob, dopadů obchodního zákoníku do účetnictví a přeměn dle české legislativy. 

JUDr. Ing. Lukáš Pěsna

Manažer, TPA 

Vzdělání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (ekonomie, Ing.)  Bratislavská vysoká škola práva – Panevropská vysoká škola (právo, Mgr.) Rigorózní řízení – Právnická fakulta Univerzity Karlovy (právo, JUDr.)

Praxe: Senior manažer, TPA  Lektor  Specializace: dispozice s obchodním závodem, správa daní, svěřenské fondy

Publikace: Publikační činnost v odborných periodikách, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku (Wolters-Kluwer) komentáře k problematice správy cizího majetku (Wolters-Kluwer), komentáře k zákonu o přeměnách (Wolters-Kluwer)

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Jako náš klient můžete uplatnit slevu 50 % na půlroční Daněprolidi.cz a 20 % na jejich e-knihy.

Představení portálu a provedení objednávky na tel. čísle +420 212 247 888.  

 

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Daňová kontrola, Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021, Účetní souvztažnosti 2021, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020. Objednávejte na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.