Pracovní doba, překážky a dovolená v praxi

Lektorka Dana Blažková provádí účastníky semináře problematikou pracoví doby, která je častým předmětem kontrol u zaměstnavatelů.

Program

 

Určeno pro:

Personalisty, mzdové účetní, vedoucí kolektivů, zaměstnance a jinou odbornou i laickou veřejnost, která se tematikou semináře zaobírá.

 

Obsah:

Pracovní doba a její (ne)dodržování je častým předmětem kontrol u zaměstnavatelů a stejně tak sporů se zaměstnanci. Na semináři se dozvíte, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy pracovní doby, jaké rozvržení je pro vás vhodné, čeho se vyvarovat, jak nejefektivněji vést evidenci pracovní doby. Dozvíte se o odchylkách pracovní doby u specifických profesí a naučíte se správně používat a platit překážky v práci – rozlišíte, kdy můžete zaměstnance uvolnit z práce a kdy musíte. Seznámíte se s přísnějšími pravidly pro dovolenou, naučíte se používat dovolenou jako benefit pro zaměstnance, pravidla pro dovolenou při změně zaměstnání, krácení a další. K tomu všemu přehledný studijní materiál s celou řadou příkladů (slovních úloh).

 • informace o pracovní době nebo sjednání pracovní doby
 • týdenní úvazek a směnné režimy
 • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, rozdíly, jak správně používat a zjistit vyrovnávací období
 • pružná pracovní doba, konto pracovní doby
 • přestávky v práci a bezpečnostní přestávky
 • doby nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v rámci týdne
 • práce přesčas (možnost zahrnutí části přesčasů do mzdy)
 • pracovní pohotovost, práce ve svátek a v sobotu/neděli (+ příplatky)
 • správný postup evidence pracovní doby pro kontrolu a nejčastější problémy
 • specifické úpravy pracovní doby: na pracovní cestě, v autodopravě, u pedagogů, zdravotníků a podnikových hasičů, domáckých pracovníků
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě
 • mateřská a rodičovská dovolená
 • překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
 • dovolená (nárok, zánik nároku, určení čerpání, krácení, odvolání z dovolené, dovolená při změně zaměstnání …)
 • dodatková dovolená
 • příklady z praxe a možnost konzultace nad vlastními „docházkami“ donesenými účastníky

 

 

Image3033

 

 

Profil lektora

Dana Blažková

Dana Blažková Poradenství personalistiky

Vzdělání: SEŠ
 
Praxe: lektor kurzů pracovního práva a personalistiky vede pracovně-právní poradnu

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.