Pokladna | Hotovost a ceniny | Vyvarujte se chyb při práci s EET

Vyvarujte se chyb při práci s EET. Seznámíme Vás za jeden den s potřebnou teorií a usnadníme Vaši praxi i podnikání. 

Program

Určeno pro: 
Všechny, kteří pracují s hotovostí a ceninami.           

    

Cíl školení: 
Pokladní hotovost a ceniny bez schodků a přebytků.

 

Obsah:

Ø  Vybraná ustanovení vztahující se k vedení pokladní hotovosti a cenin.

Ø  Sestavení vnitřní směrnice pro vedení pokladní hotovosti a cenin

Ø  Odpovědnost pokladních – dohoda o odpovědnosti

Ø  Povinnost vedení pokladní knihy a evidence cenin – vzory knih

Ø  Inventarizace pokladní hotovosti a cenin s vazbou na zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. – vzor inventurního soupisu

Ø  Zákonné omezení výše hotovostních plateb

Ø  Poskytování záloh a jejich vyúčtování – zálohy jednorázové, stále a zálohy na pracovní cesty

Ø  Vedení pokladní hotovosti v cizích měnách vč. způsobů oceňování

Ø  Postup při přijímání šeků a úhrad prostřednictvím platebních karet

Ø  Náležitosti pokladních dokladů

Ø  EET v praxi

 

 

16-12-PALECKOVA

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
16.12.2019od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2541 KčZrealizované

Profil lektora

Ivana Palečková

Odborná lektorka

Vzdělání: Střední ekonomická škola
 
Praxe: účetní a lektorka odborných seminářů s dlouholetou praxí

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.