Pohledávky - účetní a daňové problémy

Program

Určeno pro:

pracovníky finančních účtáren a ekonomických úseků.

Cíl školení

Na semináři vám bude představen komplexní pohled na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech se zdůrazněním praktických dopadů zákonných ustanovení v denní praxi podnikatelských subjektů.

Pozornost bude také věnována změnám, které přinesly novely daňových a účetních předpisů v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury k oblasti pohledávek, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které v této oblasti panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů.

Obsah

 • shrnutí právních předpisů v oblasti pohledávek
 • pohledávky a účetní systém společnosti
 • pohledávky z pohledu daně z příjmů právnických osob a zákona o rezervách – zejména:
 • odpisy pohledávek, systém tvorby daňových opravných položek, možnosti daňové optimalizace v oblasti pohledávek
 • aspekty DPH v oblasti pohledávek
 • kontroly FÚ v oblasti pohledávek
 • judikatura soudů k oblasti pohledávek
 • praktické tipy, jak předcházet účetním a daňovým chybám v oblasti pohledávek
 • změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
14.11.2019od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2420 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Jiří Jindrák

Vzdělání

 • VŠE Praha
 • Daňový poradce

Praxe

 • HLB Proxy, a.s.

Publikace

 • Pro přednášky Leasingu: Leasing - právní, účetní a daňové postupy v praxi, Bova Polygon

Nejbližší kurzy lektora Ing. Jiří Jindrák


 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o účetnictví.pdf / 342 kB

Notia klub - videa

Opravné položky k pohledávkám

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.