Osobní automobil v DPH

Problematikou uplatňování DPH při používání služebních automobilů pro soukromé účely provede účastníky semináře Ing. Michaela Strnadová, daňová poradkyně.

Program

 

Určeno pro

Účetní, daňové poradce a všechny zájemce, kterých se dotýká problematika uplatňování DPH při používání služebních automobilů pro soukromé účely. 

 

Cíl školení

Cílem přednášky je výklad pravidel DPH při používání služebních automobilů pro soukromé účely, a to při jejich pořízení a následném provozu a změnách ve způsobu využití.

 

Obsah

  • Vznik nároku na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění (daňové doklady, časové posuny), krácení nároku na odpočet daně podle § 75 a § 76
  • Osobní automobil -  krácení nároku na odpočet daně z titulu používání služebních vozů pro soukromé účely, úplatné vs bezúplatné používání služebních vozů,  krácení odpočtu daně vs možnost dodanění na výstupu, vedlejší náklady a PHM, dvoustupňové krácení (použití automobilu pro činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet)
  • Korekční mechanismy - úprava a vyrovnání odpočtu daně, změny v používání automobilu v následujících letech po pořízení, prodej, zničení/krádež automobilu; výpočet a vyplňování v daňovém přiznání

 

 

01_carousel_strandova

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
11.12.2019od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2541 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Michaela Strnadová

Daňový poradce

Vzdělání: VŠE, obor daně a finanční kontrola, účetnictví a finanční řízení podniků
 
Praxe: v současnosti Consultant, oddělení DPH, Deloitte Advisory manažer oddělení DPH, TPA Horwath TAX ( 2008 - 2012)

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.