Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

Program

Určeno pro

Pozice účetních, daňových specialistů, pracovníků technických útvarů.

Cíl školení

Správné rozlišení opravy provedené na majetku od jeho technického zhodnocení – tedy rozlišení, kterou akci posoudit jako nákladovou položku a kterou jako investici se zásadním dopadem do výsledku hospodaření a daně z příjmů právnických osob. Výklad bude přizpůsoben aktuálnímu stavu  legislativy.

Obsah

 • právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
 • definice opravy hmotného a nehmotného majetku
 • opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
 • tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
 • technické zhodnocení na majetku vlastním - definice podle zákona o účetnictví versus  zákona o daních z příjmů
 • technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení  § 24 odst.2 písm. zb) ZDP
 • technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • právo stavby dle Občanského zákoníku, dle zákona o účetnictví
 • odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
 • opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku
 • nástavby, přístavby, stavební úpravy
 • rekonstrukce, modernizace
 • nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
 • judikatura Nejvyššího správního soudu

Přednáška je postavena na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů  na nemovitostech.

Při výkladu bude kladen důraz na změny zákona o účetnictví i zákona o daních z příjmů v této oblasti a dále na změny související s novým občanským zákoníkem.

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
26.9.2019od: 9:00 do: 13:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2541 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Ilona Součková

 

Odborná lektorka

Vzdělání: VŠE Praha

Praxe: MF ČR

 
Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob ve Finanční správě ČR, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob, Metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o účetnictví.pdf / 342 kB

Notia klub - videa

Technické zhodnocení z účetního a daňového pohledu

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.