Opravy a technické zhodnocení majetku, daňový a účetní pohled

Lektorka Ing. Ilona Součková vysvětluje problematiku hmotného a nehmotného majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů v roce 2020.

Z důvodu bezpečnostních opatření bude tento seminář probíhat pouze formou webináře.

Program

Seminář je věnován problematice hmotného a nehmotného majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů

Obsah:

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů

o   Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením

o   Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku

o   Účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán

o   Majetek účetně neodpisovaný

Hmotný a nehmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů

o   Definice hmotného a nehmotného majetku, podlimitní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

o   Pořízení hmotného a nehmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena

o   Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku

o   Daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů

o   Odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem

o   Odpisování hmotného majetku vloženého členskou obcí do dobrovolného svazku obcí

o   Majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním)

o   Úprava režimu finančního leasingu

o   Výklad nehmotného majetku – definice, způsob daňového odpisování

o   Technické zhodnocení na nehmotném majetku

o   Vyřazení hmotného a nehmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného a nehmotného majetku, zmařené investice

o   Limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného

 

Z důvodu bezpečnostních opatření bude tento seminář probíhat pouze formou webináře.

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
2.11.2020od: 9:00 do: 13:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2420 KčKoupit

Profil lektora

Ing. Ilona Součková

 

Odborná lektorka

Vzdělání: VŠE Praha

Praxe: MF ČR

 
Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob ve Finanční správě ČR, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob, Metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Daňová kontrola. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o daních z příjmů.pdf / 1,00 MB

Notia klub - videa

Úprava pravidel pro režim skladu pro rok 2020, změny sazeb daně v roce 2020

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.