Mzdové účetnictví 2020 aneb mzdové aktuality, zaměstnávání cizinců a jak zvládat stres

Nepřehlédněte tento třídenní seminář věnovaný změnám ve mzdovém účetnictví 2020, který se koná v krásném hotelu Amálka. Seminářem Vás provedou přední odborníci na tuto problematiku v ČR.

Program

čtvrtek - pátek: PhDr. Dagmar Kučerová - aktuality pro mzdové účetni pro rok 2020

 • minimální a zaručená mzda,
 • redukční hranice a náhrada mzdy,
 • změny v sociálním pojištění - max. vyměřovací základ, příjem zakládající účast na pojištění, dobrovolná účast na nemocenském pojištění, atd.,
 • změny ve zdravotním pojištění - zálohy pro OSVČ, min. vyměřovací základ pro zam., zdrav. pojištění placené státem, OBZP, atd.,
 • exekuční a insolvenční srážky,
 • cestovní náhrady,
 • náhradní plnění zaměstnáváním osob se zdrav. postižením,
 • novela vyhlášky FKSP,
 • eNeschopenky a další novinky v zákoně o nemocenském pojištění z pohledu zaměstnavatele,
 • daňový balíček, atd. ....
   

čtvrtek: Mgr. Kryštof Zrcek - eNeschopenky

 

pátek: PhDr. Miloslav Hrubý - jak zvládat stres a zvyšování osobní kapacity

 • stres - druhy, stresové faktory,
 • typy krizí (osobní, sociální, atd.), krizové situace a osobnost,
 • obranné mechanismy při řešení krizových situací,
 • možná řešení konfliktních a krizových situací,
 • jak se chránit před stresem, antistresový program,
 • zvyšování osobní kapacity,
 • harmonizace svého života,
 • práce a osobní život,
 • jak se vnitřně motivovat a energizovat.

 

sobota: Mgr. Magdaléna Vyškovská - zaměstnávání cizinců v ČR v případových studiích

 • přehledný výklad základních pravidel pro zaměstnávání cizinců z pohledu soc. a zdrav. pojištění, zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • jak určit, kam platit pojistné na soc. zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky),
 • souběžně vykonávaná práce občana z EU v ČR a v EU a související povinnosti zaměstnavatele,
 • situace rodinných příslušníků občanů z EU zaměstnaných v ČR,
 • jednatel v ČR a zaměstnanec či OSVČ v jiném členském státě,
 • daňová rezidence zahraničního zaměstnance,
 • zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů,
 • vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy služba a kdy mez. pronájem pracovní síly),
 • zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli,
 • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi, nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů,
 • výpočet superhrubé mzdy, pokud je za zaměstnance odváděno pojistné do jiného členského státu
 • atd.


Samozřejmě součástí všech bloků je prostor pro diskuzi.

 

ICU_LOGO

notia-vzdelavani

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
Od: 16.1.2020
Do: 18.1.2020
od: 11:00 do: 13:00

Hotel Amálka, Straškov

6450 KčZrealizované

Profil lektora

Mgr. Kryštof Zrcek

Ředitel sekce soc. pojištění ČSSZ

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Na popisu pracujeme...

PhDr. Dagmar Kučerová

Certifikovaná účetní, specialistka na mzdové účetnictví

PhDr. Miloslav Hrubý

poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.