Letní kurz daní a účetnictví - 4denní seminář Ing. Ivany Pilařové

Kompletní přehled daňové a účetní problematiky od TOP české lektorky Ing. Ivany Pilařové - schválené změny 2020, připravované novely 2021, nejpalčivějčí problémy... To je náš Letní kurz daní a účetnictví.

Program

1. den - daň z příjmů fyzických osob

Shrnutí změn, které se na této dani udály v průběhu roku 2020 a pokud budou známy návrhy změn zákona pro další období (například paušální daň), bude tento výklad také zařazen. V případě absence novinek budou probrány zajímavé situace závislé činnosti (například zaměstnanecké benefity), podnikatelské sféry (například přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje a naopak), ostatních příjmů (dary, majetkové prospěchy, výhry). Jistou součástí výkladu budou závěry Koordinačního výboru a judikáty zaměřené na daň z příjmů fyzických osob.


2. den - daň z příjmů právnických osob

Dosavadní změny, které se na této dani udály v průběhu roku 2020 a pokud budou známy návrhy změn zákona pro další období (například souvislosti s plánovanou novelou zákona o obchodních korporacích), bude tento výklad také zařazen. V případě absence novinek budou probrány zajímavé situace (například výplaty podílů na zisku, příplatky mimo základní kapitál, testy daňové účinnosti finančních nákladů, nepeněžní a bezúplatné příjmy apod). Jistou součástí výkladu budou závěry Koordinačního výboru a judikáty zaměřené na daň z příjmů právnických osob.

 


3. den - daň z přidané hodnoty

Rozbor změn, které se na této dani udály v průběhu roku 2020 - změny ve finančním leasingu, nájmu nemovitých věcí, následky změn sazeb a vyúčtování, dopady implementace „quick fixes“ do tuzemské legislativy apod. Pokud budou známy návrhy změn zákona pro další období, bude tento výklad také zařazen. Jistou součástí výkladu budou závěry Koordinačního výboru a judikáty zaměřené na daň z přidané hodnoty.

 


4. den - vybrané účetní problémy

Předmětem čtvrtého bude shrnutí obsahu Interpretací Národní účetní rady, které již byly schváleny a které se připravují. Výklad bude kombinován s příklady. Pokud bude v době konání semináře k dispozici návrh nového zákona o účetnictví, bude jeho výklad také zařazen.

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
Od: 24.8.2020
Do: 27.8.2020
od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

9075 KčKoupit

Profil lektora

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně od roku 1993 a auditorka od roku 1994 vede již 25 let vlastní účetní, daňovou a auditorskou firmu. Kromě péče o klienty se zabývá také rozsáhlou přednáškovou a publikační činností na témata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně. Je zkušební komisařkou Komory daňových poradců.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.