Leasingové operace | Aktuální účetní a daňové hledisko v roce 2020

Ing. Jiří Jindrák Vám poskytne komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci v roce 2020.

Program

Určeno


Seminář je svojí problematikou zaměřen na pracovníky finančních účtáren a ekonomických úseků.


Cíl školení


Na semináři získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a  aktuální změny (včetně dopadů, které přinesl nový občanský zákoník).Odnesete si tipy na praktické postupy v leasingové praxi.


Obsah


OPERATIVNÍ A FINANČNÍ LEASING ZEJMÉNA V TĚCHTO OBLASTECH:

 • účetní zachycení leasingových operací u nájemce i pronajímatele
 • leasingové operace z pohledu zákona o daních z příjmů
 • DPH a leasing
 • dopady novel daňových předpisů na oblast leasingu
 • nejčastější chyby v oblasti leasingu z pohledu kontrol správce daně
 • judikatura soudů v oblasti leasingu
 • praktické dopady změny daňových předpisů v souvislosti s novelami 2014–2019 

 

notia-seminár-obrazek-ilustracni

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
27.2.2020od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2541 KčKoupit

Profil lektora

Ing. Jiří Jindrák

Vzdělání

 • VŠE Praha
 • Daňový poradce

Praxe

 • HLB Proxy, a.s.

Publikace

 • Pro přednášky Leasingu: Leasing - právní, účetní a daňové postupy v praxi, Bova Polygon

Nejbližší kurzy lektora Ing. Jiří Jindrák


 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.