Judikatura Soudního dvora EU k DPH

Zkušená lektorka a přední specialistka na judikaturu EU Ing. Mgr. Olga Hochmannová Vás provede tímto zajimavým seminářem.

Program

OBSAH

  • Rozsudky k otázkám předmětu daně, úplaty, ekonomické činnosti, osoby povinné k dani, DPH u činnosti jednatelů s.r.o. z hlediska judikatury SDEU a NSS ČR
  • Místo plnění při dodání zboží, řetězové dodávky, judikatura a novela ZDPH 2020, dodání zboží, přenechání zboží k užití s opcí odkupu
  • Místo plnění při poskytování služeb, služby reklamní, nájem nemovité věci, věcná práva k nemovité věci
  • Uskutečnění zdanitelného plnění, plnění dostatečně určité
  • Daňové doklady a jejich náležitosti, doručování daňového dokladu, náležitosti daňového dokladu jako podmínka uplatnění odpočtu daně
  • Odpočet daně jako nedílná součást systému DPH, nezaplacení daně dodavatelem, povinnost daňové správy prokázat podvod
  • Vracení nadměrného odpočtu daně, pozdní vrácení a nárok na zaplacení úroku z prodlení

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
15.4.2020od: 9:00 do: 13:00

INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

2640 KčKoupit

Profil lektora

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. O. Hochmannová se jako daňový poradce specializovala na DPH. Je členem sekce DPH při Komoře daňových poradců ČR, zkušebním komisařem i spoluautorkou publikací o DPH. Kromě toho dlouhodobě pracuje jako lektorka DPH. Má praxi v daňové správě a na MF ČR.

Od r. 2006–dosud: Ekonomické a daňové poradenství

Nejbližší kurzy lektora Ing. Mgr. Olga Hochmannová


 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.