Jak správně fakturovat

Správně fakturovat nemusí být tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Celou tuto problematiku Vám vysvětlí Ing. Daniel Horad - zkušený lektor.

Pořádáme také formou webináře

Program

Určeno pro
Fakturantky, účetní, pokladní, asistentky, sekretářky.

Cíl školení
Seznámit posluchače s pravidly fakturace včetně elektronické fakturace.

Obsah

  • vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU po novele zákona o DPH; nové možnosti fakturace – elektronická fakturace
  • vybraná ustanovení z občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty
  • elektronická evidence tržeb
  • náležitosti účetních a daňových dokladů  při fakturaci v tuzemsku – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, doklad k přijaté platbě, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklad
  • náležitosti dokladů ve vztahu k zahraničí – dovoz a vývoz zboží, daňový doklad při pořízení a dodání zboží v rámci EU, daňový doklad při poskytnutí služeb
  • režim přenesení daňové povinnosti – rozšíření okruhu dodávek v režimu přenesení daňové povinnosti od 2016 po současnost
  • fakturace dle objednávek a smluv; uplatňování slev a bonusů; archivace faktur
  • příprava dokladů pro zpracování kontrolního hlášení k DPH – hlášení podávané všemi plátci nově v souvislosti s novelou zákona o DPH 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
8.12.2020od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2541 KčKoupit

Profil lektora

Ing. Daniel Horad

Auditor,daňový poradce,účetní

Vzdělání: VŠE Praha, fakulta financí a účetnictví, hlavní obor účetnictví, vedlejší obor informatika Auditor a daňový poradce
 
Praxe: Auditor, daňový poradce a především účetní, kterého účetnictví stále více baví Více než dvanáct let působil ve skupině TPA Horwath, mimo jiné jako metodik auditu, který se podílel na tvorbě auditní metodiky Z účetnictví se zaměřuje na proces závěrky, účtování cenných papírů a derivátů, proces konsolidace a na Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS)
 
Je autorem odborných článků a publikací, lektorem řady seminářů.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Daňová kontrola. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o daních z příjmů.pdf / 1,00 MB

Notia klub - videa

Webinář: Opatření v souvislosti se šířením koronaviru z pohledu zaměstnavatele

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.