Jak posoudit ve finanční účtárně co je a není daňovým nákladem

Ing. Daniel Horad nabídne účastníkům semináře pomocnou ruku s řešením problematiky daňové uznatelnosti nákladů.

Budou probírány změny v daňové oblasti pro rok 2019 a výhled na 2020 a diskutovány nejčastější situace z praxe ve vazbě na aktuální účetní a daňovou legislativu.

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
26.11.2019od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2420 KčZrealizované
30.1.2020od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2420 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Daniel Horad

Auditor,daňový poradce,účetní

Vzdělání: VŠE Praha, fakulta financí a účetnictví, hlavní obor účetnictví, vedlejší obor informatika Auditor a daňový poradce
 
Praxe: Auditor, daňový poradce a především účetní, kterého účetnictví stále více baví Více než dvanáct let působil ve skupině TPA Horwath, mimo jiné jako metodik auditu, který se podílel na tvorbě auditní metodiky Z účetnictví se zaměřuje na proces závěrky, účtování cenných papírů a derivátů, proces konsolidace a na Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS)
 
Publikace: Daňové a účetní doklady, Grada Publishing časopis Auditor Je autorem odborných článků a publikací, lektorem řady seminářů

Nejbližší kurzy lektora Ing. Daniel Horad


 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o daních z příjmů.pdf / 1,00 MB

Notia klub - videa

Opravné položky k pohledávkám
Zaměstnanecké benefity

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.