Inventarizace majetku a závazků, podklad pro uzavření účetnictví za rok 2021

Díky tomuto semináři si usnadníte uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2021 a zároveň vás seznámí s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a jejich náhradami. Přijďte k nám získat nové informace, zeptejte se zkušené lektorky (daňové a účetní poradkyně) Hany Kovalíkové na konkrétní situace a příklady z praxe.

 

Toto školení pořádáme také formou webináře.

Program

Určeno 

Účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, ekonomickým pracovníkům, a dále i samotným majitelům firem.

Je vhodný i pro účetní a ekonomické pracovníky z podnikatelské sféry, kteří nemají tolik zkušeností s uzavřením účetnictví.

 

Cíl semináře

Blížící se konec roku je vždy velmi náročný nejen pro pracovníky účtáren, ale i pro další pracovníky, kteří se inventarizace účastní. Je potřeba se včas připravit na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2021. Seznámíte se s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami. Budou probrána jak fyzická, tak i dokladová inventarizace.

 

Obsah

 • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně postupů účtování inventarizačních rozdílů,   
 • vazba na průkaznost účetnictví,  členění majetku a závazků, oceňování majetku a závazků,   
 • harmonogram inventarizačních prací, příprava inventarizace, vnitřní směrnice o inventarizaci, způsoby provádění inventarizace, inventarizace fyzická a dokladová,   
 • inventarizační písemnosti – inventurní soupis a jeho náležitosti,   
 • výsledky inventarizace,  
 • postupy účtování inventarizačních rozdílů,   
 • úschova inventarizačních písemností,   
 • smlouvy o odpovědnosti za svěřené prostředky, 
 • analytického členění účtové třídy 5 s vazbou na zákon o daních z příjmů, tzn. stanovení účtů daňově i nedaňově účinných, 
 • časové rozlišení nákladů a výnosů, 
 • dohadné účty aktivní a pasivní, 
 • zákonné a účetní rezervy, 
 • opravné položky, 
 • opravy účetních záznamů, 
 • nevyúčtované pracovní cesty.

 

 

Toto téma Vám rádi připravíme i jako firemní školení na míru. V případě zájmu o nezávaznou nabídku nás kontaktujte na seminare@notiavzdelavani.cz.

 

 

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
29.11.2021od: 9:00 do: 13:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2541 KčZrealizované

Profil lektora

Hana Kovalíková

Lektorka s dlouholetou praxi, a hlavně praktickými zkušenostmi, pracuje jako jednatelka a společník účetní a poradenské firmy LIKO GROUP s. r. o. Před rokem 1989 pracovala v bankovnictví, ve dvou výzkumných ústavech, a dále v zahraničním obchodě, kde se zabývala jak přímým zahraničním obchodem, tak i mezinárodní přepravou a celní problematikou. Tyto bohaté zkušenosti z různých oblastí uplatňuje nejen u klientů, ale i v rámci lektorské a publikační činnosti.

Od r. 1994 je členkou Komory daňových poradců a byla členkou odborné sekce DPFO, téměř deset let byla vedoucí této sekce, kdy se, kromě připomínkování návrhů změn zákonů a výběru soudních rozhodnutí do sbírky judikátů, podílela několik let také pro Ministerstvo financí ČR na tvorbě formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Dva roky byla členskou disciplinární komise KDP ČR.

Za doby trvání sekce leasingu KDP byla jeho členkou, a dále i členkou Sdružení účetních a daňových poradců v Českých Budějovicích. Každoročně se účastní konference Národní účetní rady.

Kromě daňového poradenství se zabývá také kontrolou a rekonstrukcemi účetnictví, zpracováním metodiky účetnictví pro jednotlivé účetní jednotky, zpracováním daňových přiznání, poskytuje daňové a účetní dohledy ve firmách, rozbory ekonomické a finanční činnosti, poradenství formou hot-line (e-mail). Úspěšná je i její poradenská činnost při vývoji účetních softwarů.

V lektorské činnosti, kterou vykonává od r. 1991, je hlavním přínosem pro posluchače jasný a srozumitelný výklad na základě praktických zkušeností, včetně příkladů k danému tématu, a dále odpovídání na dotazy posluchačů.

Nejbližší kurzy lektora

 

Bonusy – bonusové materiály

Získejte jako náš klient: 10% slevu na roční Daně pro lidi + 1 měsíc navíc zdarma & 20% slevy na jejich e-knihy.

Představení portálu a provedení objednávek na tel. čísle +420 212 247 888.  

 

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Daňový řád s komentářem, Zákon o daních z příjmů s komentářem, Zákon o DPH s komentářem, Daňová kontrola, Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021, Účetní souvztažnosti 2021, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020. Objednávejte na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o daních z příjmů.pdf / 1,00 MB

Notia klub - videa

Webinář: 60 minut novel s Bc. Tomášem Krůlem aneb co nás čeká v roce 2021 14.1.2021

Bonusy – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 a 13–15 hodin Bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková. 

Funkce

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.