DPH - příklady dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Unikátní seminář JUDr. Svatopluka Galočíka, kde máte možnost získané informace a ihned je aplikovat do praxe za pomoci aktuálních příkladů.

Z důvodů bezpečnostních opatření bude tento seminář probíhat pouze formou online webináře.

 

Program

Určeno pro

Účetní, daňové poradce, odborné pracovníky, kteří řeší výpočty DPH v rámci EU.

 

Cíl školení

Na semináři budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na legislativní změny. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Příklady jsou vždy zařazeny nově, reagují na aktuální dění v legislativě a poznatky z praxe.

 

Obsah příkladů

  • nový význam osoby „neusazené v tuzemsku“ podle § 4, její význam z ohledem na daňovou povinnost
  • nový význam „identifikované osoby“ v § 6g – 6i, registrační povinnosti podle § 6 – 6i
  • stanovení místa plnění u poskytovaných služeb (§ 9, 10 – 10k)
  • nový obsah pojmu „dopravního prostředku“, právní úprava přepravy zboží, právní úprava u služby na věci movité
  • úprava vrácení daně tuzemským osobám v jiných členských státech úprava vrácení daně osobám z jiných členských států v tuzemsku § 82a, 82b
  • dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží, úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5, dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně - úprava § 23, 38, 66, den uskutečnění plnění při vývozu
  • daňová povinnost při poskytnutí služby a při pořízení zboží z jiného členského státu, úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb § 102
  • problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti

 

Dovětek

Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění cca 15 min. a 5-10 minut na vyhodnocení, zdůvodnění a vysvětlení. Zpracování příkladů probíhá kolektivním způsobem.

 

 

Image3033

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
26.2.2021od: 9:00 do: 15:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2904 KčKoupit

Profil lektora

JUDr. Svatopluk Galočík

Odborný lektor

Vzdělání: PF UK Praha Mezioborové studium zahraničního obchodu na VŠE Praha
 
Praxe: Celní správa - 23let MF - odbor nepřímých daní, oddělení DPH - 11 let
 
Publikace: DPH v příkladech, Grada Publishing DPH při dovozu a vývozu, Grada Publishing DPH a Intrastat, Grada Publishing

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Účetní souvztažnosti 2021, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Komentář k daňovému řádu, Daňová kontrolaObjednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o DPH.pdf / 952 kB

Notia klub - videa

Úprava pravidel pro režim skladu pro rok 2020, změny sazeb daně v roce 2020

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.