DPH při poskytování služeb - aktuálně

Program

Určeno pro

Účetní, auditory, ekonomy, finanční ředitele, daňové poradce a všechny zájemce, kterých se dotýká problematika uplatňování DPH v oblasti poskytování služeb, a to jak v tuzemsku, tak v přeshraničních vztazích. 

Cíl školení

Cílem přednášky je výklad pravidel DPH a způsobu jejich uplatnění při poskytování služeb v návaznosti na aktuální tuzemskou i evropskou legislativu, vysvětlení specifik různých typů služeb při jejich poskytování a přijímání v tuzemsku i v přeshraničních vztazích a upozornění na nejčastější problémy v této oblasti podnikání.

Obsah

  • Stav a vývoj legislativy ČR a EU v oblasti poskytování služeb
  • Určení místa plnění u různých druhů poskytovaných a přijímaných služeb, výklad základního pravidla dle § 9 ZDPH a výjimek dle § 10 a následujících ZDPH, osoba povinná odvést daň v návaznosti na místo plnění a typ služby
  • Vymezení provozovny z pohledu DPH a vliv provozoven na místo plnění a povinnost odvést daň, povinnost registrace a riziko registrace v jiných členských státech
  • Stanovení základu daně a vedlejší náklady související s poskytování služeb, opravy základu daně (slevy, skonta, chyby a omyly ve fakturaci)
  • Určení data povinnosti přiznat daň, poskytování služeb na dlouhodobé bázi, opakovaná a dílčí plnění
  • Sazby daně a osvobození od daně
  • Specifika přeshraničních vztahů v oblasti poskytování a přijímání služeb
  • Pravidla fakturace v tuzemsku i v přeshraničních vztazích, daňové doklady, vykazování v daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení
  • Specifika některých typů služeb a rizikové oblasti (např. služby spojené s nemovitostí, přepravní služby, finanční služby, manažerské služby, elektronicky poskytované služby apod.), zvláštní režimy (cestovní služby, režim jednoho správního místa)
  • Přefakturace služeb a nejčastější chyby

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
29.10.2019od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2420 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Michaela Strnadová

Daňový poradce

Vzdělání: VŠE, obor daně a finanční kontrola, účetnictví a finanční řízení podniků
 
Praxe: v současnosti Consultant, oddělení DPH, Deloitte Advisory manažer oddělení DPH, TPA Horwath TAX ( 2008 - 2012)

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o DPH.pdf / 952 kB

Notia klub - videa

DPH u poukazů v roce 2019

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.