DPH při obchodování v rámci EU a s třetími zeměmi aktuálně

JUDr. Svatopluk Galočík se zabývá odbornou problematikou DPH při obchodování v EU a s třetími zeměmi. Obsah semináře se opírá novelu zákona o DPH 2020.

Program

 

Určeno pro:

Všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH při obchodování v EU a se třetími zeměmi.

 

Cíl školení:

Předat ve výkladu aktuální legislativu, doplněnou o praktické poznatky z praxe. Doporučení posluchačům, jak řešit jejich konkrétní problémy v oblasti DPH.Obsah:

 • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů.
 • Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11.
 • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň.
 • Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.  
 • Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3
 • Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a.
 • Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně.
 • Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.
 • Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených  v tuzemsku.
 • Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně
 • Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání
 • Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j).
 • Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)
 • Zrušení svobodných skladů
 • Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech
 • Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem
 • Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.

 

 

Image3033

 

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
13.11.2019od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2420 KčZrealizované

Profil lektora

JUDr. Svatopluk Galočík

Odborný lektor

Vzdělání: PF UK Praha Mezioborové studium zahraničního obchodu na VŠE Praha
 
Praxe: Celní správa - 23let MF - odbor nepřímých daní, oddělení DPH - 11 let
 
Publikace: DPH v příkladech, Grada Publishing DPH při dovozu a vývozu, Grada Publishing DPH a Intrastat, Grada Publishing

Nejbližší kurzy lektora JUDr. Svatopluk Galočík


 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o DPH.pdf / 952 kB

Notia klub - videa

Změny ve vymezení místa plnění při dodání zboží, úprava pravidel pro dodání zboží v řetězci v rámci novely ZDPH 2020

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.