Dlouhodobý majetek a jeho odepisování

Ing. Daniel Horad vysvětlí účastníkům semináře kompletní problematiku dlouhodobého majetku. Postupujte správně s naším seminářem!

Program

 

Určeno pro

Pracovníky finančních účtáren, účetní, daňové poradce.

 

Cíl semináře

Správné nastavení dlouhodobého majetku je důležité, protože i dopady do účetnictví jsou dlouhodobé. Seminář Vás tedy provede celým účetním a daňovým životem dlouhodobého majetku, krok po kroku.

 

Obsah

  • Co je dlouhodobý majetek
  • Pořízení majetku – kdy začíná, kdy končí a co ho tvoří
  • Aktivace dlouhodobého majetku
  • Nastavení metody účetního odepisování a doby používání
  • Komponentní odepisování a odepisování do zbytkové hodnoty
  • Daňové odepisování
  • Vyřazení majetku

 

 

Image3033

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
4.12.2019od: 9:00 do: 14:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2541 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Daniel Horad

Auditor,daňový poradce,účetní

Vzdělání: VŠE Praha, fakulta financí a účetnictví, hlavní obor účetnictví, vedlejší obor informatika Auditor a daňový poradce
 
Praxe: Auditor, daňový poradce a především účetní, kterého účetnictví stále více baví Více než dvanáct let působil ve skupině TPA Horwath, mimo jiné jako metodik auditu, který se podílel na tvorbě auditní metodiky Z účetnictví se zaměřuje na proces závěrky, účtování cenných papírů a derivátů, proces konsolidace a na Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS)
 
Publikace: Daňové a účetní doklady, Grada Publishing časopis Auditor Je autorem odborných článků a publikací, lektorem řady seminářů

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o daních z příjmů.pdf / 1,00 MB

Notia klub - videa

Technické zhodnocení z účetního a daňového pohledu

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.