Diskuse s Ing. Ivanou Pilařovou - Sestavení daňového přiznání právnických a fyzických osob

Obsahem již tradičního semináře bude seznámení s formulářem přiznání daně z příjmu PO a FO s důrazem na propojení účetnictví a základu daně a s upozorněním na nejčastěji se vyskytující daňové chyby a problémy a to i v souvislosti se změnami zákona pro rok 2019.

Program

Opětovně probereme  vztah daně z příjmů k bezúplatným plněním, které jsou předmětem daně z příjmů a uplatnění odčitatelných položek od základu daně a slev na dani.

 

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů PO a FO bude probrán zejména ve vztahu k daňové evidenci, paušálním výdajům, členům společnosti (dříve sdružení) a spolupracujícím osobám.

 

V obou částech zdůrazníme novinky z daňového balíčku změn platné zpětně pro rok 2019 (změny v paušálních výdajích, odčitatelná položka na výzkum a vývoj, novelizované slevy na dani pro fyzické osoby apod.).

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o diskusní seminář, bude upřednostněno zodpovídání dotazů.

 

 

Image3256

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
20.2.2020od: 9:00 do: 16:30

Novotného lávka 5, Praha 1

3146 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně od roku 1993 a auditorka od roku 1994 vede již 25 let vlastní účetní, daňovou a auditorskou firmu. Kromě péče o klienty se zabývá také rozsáhlou přednáškovou a publikační činností na témata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně. Je zkušební komisařkou Komory daňových poradců.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o daních z příjmů.pdf / 1,00 MB

Notia klub - videa

Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2019

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.