Cenné papíry - teorie a praxe pro podnikatele

Program

 

Určeno

Pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou účtování a zdaňování cenných papírů.

 

Cíl školení

Seznámení posluchačů s řešením účetních a daňových dopadů obchodování s cennými papíry a podíly v rámci aktuálně platné legislativy pro podnikatele (právnické i fyzické osoby). V průběhu školení budou posluchači seznámeni s problematikou komplexně a s pomocí praktických příkladů.

 

Obsah

  • definice a kategorizace cenných papírů
  • daňové a účetní aspekty oceňování a přeceňování cenných papírů
  • výnosy plynoucí z držby cenných papírů a podílů (úroky, dividendy)
  • prodej cenných papírů a podílů – zdaňování a účtování zisků a ztrát
  • specifika zdaňování cenných papírů u fyzických osob, hlášení osvobozených příjmů
  • podmínky osvobození příjmů plynoucích z operací s cennými papíry a podíly
  • cenné papíry nabyté v souvislosti s výkonem závislé činnosti
  • dopady z pohledu daně z přidané hodnoty

 

 

Image3033

 

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
26.11.2019od: 9:00 do: 13:00

Novotného lávka 5, Praha 1

2541 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Eva Šaffková

Vzdělání

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Praxe

  • TPA

Nejbližší kurzy lektora Ing. Eva Šaffková


 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o účetnictví.pdf / 342 kB

Notia klub - videa

Režim přenesení daňové povinnosti- Obecná pravidla k režimu přenesení daňové povinnosti

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.