Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB - bude se konat formou webináře

Program

Seminář bude probíhat pouze online formou - webináře.

 

Seminář je určen pro účetní, daňové poradce zachycující tyto transakce v daních a účetnictví.


OBSAH

 • mezinárodní zdanění zisků aneb odpověď na otázku, zda při použití obchodních platforem nám může vzniknout v zahraniční stálá provozovna s nutností zdanit její příjmy tam,
 • měny v DPH v obchodu se zbožím přes platformy od 2020 a 2021,
 • licenční poplatky – definice a jejich zdaňování dle smluv o zamezení dvojího zdanění s promítnutím do moderních platforem, tj., zda při jejich použití vzniká povinnost uplatňovat daň srážkou,
 • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí s tzv. B2B obchodním konceptem a při využití prodejní platformy – např. Amazon, eBay,
 • metodické pokyny GFŘ ve vztahu k platformám a jejich obsah,
 • využití zmíněných platforem klientem objednávajícím na nich zboží nebo službu /tedy nevyužíváme ji jako podnikatelé, ale jako zákazníci/. Získávání faktur za nakoupené zboží či přijatou službu, uplatnění DPH a zaúčtování včetně dopadu do daně z příjmů,
 • Amazon a eBay v detailu – nabízené platformy a jejich využití, definice využitelných obchodních a smluvních modelů s Amazonem ve vazbě na váš podnikatelský záměr, stahování review, tvorba či stažení daňových dokladů v závislosti na povaze business modelu /fakturace zákazníkům a přijaté faktury od Amazonu/, vystavování daňových dokladů pověřením on-line platformy, registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém business modelu, problematiky dodatečných DP u pozdě registrovaných DIČ v JČS,
 • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na reklamu u mediálních gigantů,
 • Facebook a Google – placená reklama na FB a Google, využití cloudových služeb a jejich zdanění, služba G Suite a další,
 • UBER u smluvních partnerů a zákazníků, účetně, daňově,
 • AirBnB u poskytovatelů ubytování i jejich hostů, účetně a daňově,
 • promítnutí výše uvedených transakcí přes obchodní platformy do daně z příjmů a účetnictví,
 • diskuse.

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
19.10.2020od: 9:00 do: 13:00

INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

2590 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Vladimír Zdražil

Na popisu pracujeme...

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Daňová kontrola. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.