Aktuální účetní a daňové problémy - víkendové školení

Špičková lektorka Ing. Ivana Pilařová, krásný hotel Benica, víkend plný informací, doprovodný program. To je seminář Aktuální účetní a daňové problémy.

Program

 

Určeno pro

Daňové poradce, ekonomy, auditory,účetní odborníky, finanční ředitele a další odbornou veřejnost, které se téma týká.

 

Cíl školení

Probrat a shrnout aktuální problémy roku, seznámit se s aktuální legislativou, nejen teoreticky, vše bude vysvětleno na příkladech z praxe.

 

Obsah

 

Zákon o evidenci tržeb

 • Finální novela, spuštění zbylých fází
 • Zvláštní režim a jeho příprava

Zákon o daních z příjmů

 • Změny v oznamovací povinnosti
 • Paušály fyzických osob
 • Odpočet na výzkum a vývoj
 • Následky směrnice ATAD pro právnické osoby
 • Závěry KOOV k dani z příjmů
 • Judikáty k dani z příjmů
 • Návrhy novel pro rok 2020, pokud budou k dispozici

Zákon o DPH

 • Velké množství změn průřezově v celém zákonu (opravné daňové doklady, úprava odpočtu, poukazy, režim MOSS, změny ve finančním leasingu, výpočet daně, změna režimu, kontrolní hlášení, časový posun….) s nabytím účinnosti k 1. 4. 2019, 1. 1. 2020 a 1. 1. 2021
 • Prováděcí pokyn na DPH u voucherů
 • Změny v sazbách daně
 • Návrhy změn - nové zálohy na vrácení odpočtu DPH, prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu

Účetnictví

 • Nové Interpretace Národní účetní rady a jejich návrhy (inventarizační rozdíly, kursové rozdíly, zálohy, výdaje na výzkum a vývoj)

Daňový řád

 • Navrhované změny ve lhůtách a procesech podávání daňových přiznání
 • Navrhované novinky v sankcích
 • Navrhované novinky v používání datových schránek

Další novinky

 • Všechny, o kterých ještě nevíme a o to více budeme překvapení, pokud dotyčné věci budou známy k datu konání semináře.

 

velky-sal_1568303890_1000x800_ff_95

Konferenční místnost hotel Benica, Zdroj: www.benica.cz

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
Od: 29.11.2019
Do: 1.12.2019
od: 13:50 do: 13:00

Hotel Benica, Ke stadionu 2045, 256 01 Benešov

6413 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně od roku 1993 a auditorka od roku 1994 vede již 25 let vlastní účetní, daňovou a auditorskou firmu. Kromě péče o klienty se zabývá také rozsáhlou přednáškovou a publikační činností na témata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně. Je zkušební komisařkou Komory daňových poradců.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy: Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Komentář k ZDP, Komentář k DPH, Účetní souvztažnosti, Účetní závěrka pro podnikatele, Daňová kontrola a Společnost s ručením omezeným. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o daních z příjmů.pdf / 1,00 MB

Notia klub - videa

DPH u poukazů v roce 2019

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu.