Aktuální účetní a daňové problémy - víkendové školení

Špičková lektorka Ing. Ivana Pilařová, krásný hotel Benica, víkend plný informací, doprovodný program. To je seminář Aktuální účetní a daňové problémy.

Program

 

Určeno pro

Daňové poradce, ekonomy, auditory,účetní odborníky, finanční ředitele a další odbornou veřejnost, které se téma týká.

 

Cíl školení

Probrat a shrnout aktuální problémy roku, seznámit se s aktuální legislativou, nejen teoreticky, vše bude vysvětleno na příkladech z praxe.

 

Obsah

 

Zákon o evidenci tržeb

 • Finální novela, spuštění zbylých fází
 • Zvláštní režim a jeho příprava

Zákon o daních z příjmů

 • Změny v oznamovací povinnosti
 • Paušály fyzických osob
 • Odpočet na výzkum a vývoj
 • Následky směrnice ATAD pro právnické osoby
 • Závěry KOOV k dani z příjmů
 • Judikáty k dani z příjmů
 • Návrhy novel pro rok 2020, pokud budou k dispozici

Zákon o DPH

 • Velké množství změn průřezově v celém zákonu (opravné daňové doklady, úprava odpočtu, poukazy, režim MOSS, změny ve finančním leasingu, výpočet daně, změna režimu, kontrolní hlášení, časový posun….) s nabytím účinnosti k 1. 4. 2019, 1. 1. 2020 a 1. 1. 2021
 • Prováděcí pokyn na DPH u voucherů
 • Změny v sazbách daně
 • Návrhy změn - nové zálohy na vrácení odpočtu DPH, prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu

Účetnictví

 • Nové Interpretace Národní účetní rady a jejich návrhy (inventarizační rozdíly, kursové rozdíly, zálohy, výdaje na výzkum a vývoj)

Daňový řád

 • Navrhované změny ve lhůtách a procesech podávání daňových přiznání
 • Navrhované novinky v sankcích
 • Navrhované novinky v používání datových schránek

Další novinky

 • Všechny, o kterých ještě nevíme a o to více budeme překvapení, pokud dotyčné věci budou známy k datu konání semináře.

 

velky-sal_1568303890_1000x800_ff_95

Konferenční místnost hotel Benica, Zdroj: www.benica.cz

 

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
Od: 29.11.2019
Do: 1.12.2019
od: 13:50 do: 13:00

Hotel Benica, Ke stadionu 2045, 256 01 Benešov

6413 KčZrealizované

Profil lektora

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně od roku 1993 a auditorka od roku 1994 vede již 25 let vlastní účetní, daňovou a auditorskou firmu. Kromě péče o klienty se zabývá také rozsáhlou přednáškovou a publikační činností na témata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně. Je zkušební komisařkou Komory daňových poradců.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Notia klub – e-knihy

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019, Účetní závěrka pro podnikatele 2019, Komentář k daňovému řádu, Daňová kontrola. Objednat se slevou můžete u své operátorky na tel. +420 212 247 811.

  Zákon o daních z příjmů.pdf / 1,00 MB

Notia klub - videa

DPH u poukazů v roce 2019

Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.