Abeceda pro personalisty a mzdové účetní v roce 2021

Tento dvoudenní aplikační seminář je určen pro personalisty, mzdové účetní a osoby, které se zabývají touto problematikou.

Obsah semináře je zaměřen nejen na legislativní stránku, ale především na praktickou aplikaci s celou řadou názorných příkladů, vzorů a doporučených postupů.

Výklad se soustředí nejen na současnou právní úpravu, ale také i na důležité změny v Zákoníku práce.

Seminář bude veden Zdeňkem Křížkem, zkušeným lektorem s dlouholetou praxí v soukromé i státní sféře.

 

Z důvodů bezpečnostních opatření pořádáme tento seminář pouze formou online webináře.

 

Program

1. den semináře 1. 3. 2021:

 • OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA V ROCE 2021 – povinnosti zaměstnavatele: Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele. Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 

 • ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ V ROCE 2021 – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance: Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky v době korona virové, mimořádná opatření vlády (pokyn  Ministerstva zdravotnictví). Vzory – žádost o posudek, posudek, námitky do posudku a celá řada dalších doporučených postupů a vzorů.

 

 • ZÁKONÍK PRÁCE: Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Dohody o pracích mimo pracovní poměr. Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci. Novinka – sdílené pracovní místo. Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, zásadní změny v doručování písemností a možné formy. Nově o obsahu a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Základní důležité informace.

 

 • PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI, NÁHRADY ŠKODY: Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy pojem, čtyř směnný provoz, práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking – pojmy, dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost. Novinky v pružné pracovní době.  
  • Dovolená 2020 a 2021 – její určení na hodiny, zásadní změna. Porovnání právní úpravy roku 2020 a 2021. Druhy dovolené. Délka a čerpání. Zásadní změny v převodu dovolené z roku do roku. Krácení dovolené. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou. Názorné ukázky příkladů na výpočet dovolené. 
  • Překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance. Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu. Nově placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů.
  • Náhrady škody – pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle Zákoníku práce.  Změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku.

 

 • AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – Zákon o zaměstnanosti, dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Další důležité informace podle Zákona o zaměstnanosti.

 

2. den semináře dne 2. 3. 2021:

 • ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA: Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost.

 

 • PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK - rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce.  

 

 • SRÁŽKY ZE MZDY OD 1. 7. 2020 - srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1.7.2020. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře. Zásadní změny v oblasti započitatelnosti daňového bonusu. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům. Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

 

 • DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE - Vysílání zaměstnanců do států EU novinky v této oblasti, co musí dodržet zaměstnavatel. Zaměstnávání občanů EU a cizinců – základní nejdůležitější informace.

 

 • ZÁVĚR, DISKUSE

 

Posluchači tohoto dvoudenního semináře obdrží bohaté pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami praktických výpočtů se zaměřením na zásadní změny v oblasti Zákoníku práce.  

 

Z důvodů bezpečnostních opatření pořádáme tento seminář pouze formou online webináře.

Termíny a místa

Datum:Doba konání:Místo konání:Cena s DPH:Přihlásit se:
Od: 1.3.2021
Do: 2.3.2021
od: 9:00 do: 15:00

Novotného lávka 5, Praha 1

3900 KčZrealizované

Profil lektora

Zdeněk Křížek

Autor má absolutorium na obchodní akademii (v roce 1980). Pracoval na Pražské správě nemocenského pojištění jako kontrolní pracovník a obvodní instruktor pro Prahu. Také pracoval na České správě sociálního zabezpečení jako vedoucí oddělení nemocenského pojištění a metodický instruktor pro oblast střední Čechy.

Od roku 1997 je OSVČ v oboru vedení účetnictví, pořádání a vedení kurzů, nakladatelská a realitní činnost. Od roku 2002 je odborným lektorem pro renomované personální agentury v oboru mzdové účetnictví a pracovněprávní poradenství. Je vlastníkem certifikace MŠMT k pořádání certifikovaných rekvalifikačních kurzů. Od roku 2008 je statutárním zástupcem účetní společnosti.

Nejbližší kurzy lektora

 

Notia klub – bonusové materiály

Jako náš klient můžete uplatnit slevu 50 % na půlroční Daněprolidi.cz a 20 % na jejich e-knihy.

Představení portálu a provedení objednávky na tel. čísle +420 212 247 888.  

 

20% sleva na e-knihy od Daněprolidi.cz: Daňová kontrola, Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021, Účetní souvztažnosti 2021, Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020, Účetní závěrka pro podnikatele 2020, Společnost s ručením omezeným (aktualizováno 10/2020), Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020, Účetní souvztažnosti 2020. Objednávejte na tel. +420 212 247 811.Notia klub – chatové poradenství

30 dní po skončení semináře si ověřte své účetní a mzdové postupy v našem online chatu. Své otázky pokládejte po přihlášení se v chatovém okně vpravo dole na webu, a to v úterý 9–12 hodin bc. Tomáš Krůl, středa 9–12 hodin Ing. Blanka Jindrová, čtvrtek 9–12 hodin Ing. Zuzana Pšeničková.

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.