Doručování marketingové komunikace

Doručování marketingové komunikace - souhlas se zpracováním osobních údajů

Abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje v podobě e-mailové adresy, jméno a příjmení, případně telefon, rádi bychom Vás požádali, abyste nám udělili souhlas se zpracováním Vašeho kontaktního údaje – emailové adresy, jméno a příjmení, případně telefon, to za účelem zasílání naší aktuální nabídky produktů a služeb. Udělení souhlasu není povinné.

Zaškrtnutím uvedeného políčka souhlasím, aby obchodní společnost NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o., IČ 64944077, se sídlem Jablonského 639/4, Praha 7, PSČ 170 00, jako správce osobních údajů shromažďovala, uchovávala a zpracovávala mé osobní údaje, a to souhlas se zpracováním osobních údajů, dále jméno, příjmení, telefon, bydliště v případe zadaní objednávky za účelem zajištění totožnosti subjektu poskytujícího souhlas. Souhlas se zpracováním e-mailové adresy je poskytnut za účelem zasílání nabídek správce nebo i třetích stran (například v rámci skupiny podniků Poradce Podnikatele), a to po dobu 4 let od doby posledního poskytnutí služeb nebo zboží anebo přihlášení se k odběru marketingových nabídek nebo do doby, než souhlas odvoláte. Zpracování osobních údajů výše uvedených bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o zpracování osobních údajů po nabytí jeho účinnosti a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalších souvisejících právních předpisů.

Příjemcem osobních údajů je: NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r.o., IČ 64944077, se sídlem Jablonského 639/4, Praha 7, PSČ 170 00. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Právním titulem pro zpracování je udělení Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění účinném do 24. 5. 2018 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to zejména těch, které vyplývají z čl. 12 až 23, tedy být informován, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, práva na výmaz a omezené zpracování, práva na opravu či změnu nesprávných nebo neúplných údajů, práva nebýt předmětem automatizované individuální rozhodování, práva na přenos osobních údajů, a rovněž práva obrátit se na správce či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zpracovatel či správce osobních údajů bude postupovat v rozporu se zákonem. Kdykoliv se můžu se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Souhlasu rozumím, uděluji jej dobrovolně a jsem si vědom/a práva tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat a požadovat výmaz těchto poskytnutých osobních údajů.

Svůj souhlas mohu kdykoli bezplatně odvolat zasláním žádosti na e-mail seminare@notiavzdelavani.cz nebo odesláním na naši adresu uvedenou výše.

 

Funkce

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.